Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới[ChanhKien.org]

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Tây Ban Nha gửi thiệp chúc mừng ngày sinh của Sư tôn từ bi vĩ đại và ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!


Toàn thể đệ tử Đại Pháp Đan Mạch gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Khắp nơi vui mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

Chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Đan Mạch kính chúc ngày 13 tháng 5 năm 2023

Một gia đình đệ tử Đại Pháp ở Hamilton, Canada kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi vui mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Đệ tử Đại Pháp ở Toronto gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Phần Lan gửi thiệp chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Hai đệ tử Đại Pháp ở giáo đường Phần Lan gửi thiệp chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp đài DHT thuộc tổ điện thoại, Trung tâm thoái đảng toàn cầu gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh! Khắp nơi vui mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!


Toàn thể đệ tử Đại Pháp tiểu tổ học pháp, đài DHT thuộc tổ điện thoại toàn cầu gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp đài DHT thuộc tổ điện thoại, Trung tâm thoái đảng toàn cầu gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh!

Một tổ đệ tử Đại Pháp thuộc hạng mục giảng chân tướng ở New York gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh!

Một đệ tử Đại Pháp thuộc hạng mục truyền thông ở New York gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Sư phụ đã vất vả rồi!

Đệ tử vùng Trường Xuân cư trú ở New York gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh!

Một đệ tử Đại Pháp ở Trung Mỹ khấu bái Sư tôn, chúc mừng ngày Sư tôn từ bi vĩ đại đản sinh!

Sáu đệ tử Đại Pháp ở Midtown Manhattan, New York gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể bộ phận kỹ sư của đại học Phi Thiên, New York gửi thiệp chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Một nhóm học Pháp của đệ tử Đại Pháp ở Midtown Manhattan, New York gửi thiệp chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Một điểm luyện công của đệ tử Đại Pháp ở Midtown Manhattan, New York gửi thiệp chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở St. Louis, thành phố ở Missouri miền Trung nước Mỹ khấu bái Sư tôn, chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh!

Gia đình bảy đệ tử Đại Pháp ở San Francisco gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Khắp chốn vui mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, ngày 13/5/2023

Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp ở Mỹ khấu bái Sư tôn, chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới năm 2023

Đệ tử Đại Pháp New York gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Sư phụ ơi, Ngài đã vất vả rồi!

Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5, khắp nơi vui mừng chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Cả nhà đệ tử Đại Pháp vùng Phật Sơn, Quảng Đông cư trú ở Mỹ gửi thiệp chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp hạng mục “Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân” gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn từ bi vĩ đại đản sinh!

Khắp nơi vui mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Đệ tử Đại Pháp ở New Jersey, Mỹ gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh!

Kim sắc ngũ nguyệt thải vân phi – Bách hoa trán phóng xá tử hồng

Xuân phong đắc ý vũ dương liễu – Oanh ca yến vũ bách linh xướng

Du hành đội ngũ khoản khoản lai – Đường phong đường vận triển hùng phong

Đường triêu tráng sĩ lôi chiến cổ – Quân nhạc thanh thanh chấn tứ phương

Tinh kì phiêu phiêu nghênh phong triển – Pháp Luân Đại Pháp phúc âm truyền

Chân Thiện Nhẫn hảo phóng quang thải – Phổ thiên đồng khánh hạ hoa đản

Tiên nữ phi thiên tát thánh hoa – Dương dương sái sái mạn thiên vũ

Thiên binh thiên tướng lôi thiên cổ – Uy chấn tứ phương diệu hoàn vũ

Pháp Luân Đại Pháp nhật sinh huy – Pháp Luân phi toàn thiên vũ trung

Đồng khánh Sáng Thế Chủ hoa đản – Cảm ân Chủ Phật từ bi hồng

Cứu độ thương sinh vu phôi diệt – Hồng vi thập phương vạn vật canh

Viên dung bất diệt tuyên hoàn vũ – Đại khung vĩnh hằng tân vũ minh

Chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh và Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Một nhóm đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại kiên trì phản bức hại xin khấu tạ ân Sư

Gia đình đệ tử Đại Pháp ở Tây Úc gửi thiệp chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Khắp nơi vui mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, đệ tử nhắc nhở bản thân: không được quên cái tâm buổi đầu, thủ vững căn bản, học Pháp thực tu, dũng mãnh cứu người. Khấu tạ Sư ân!

Đệ tử Đại Pháp ở Sydney gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Sydney, Úc gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh! Khắp nơi vui mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới

Cảm ơn Sư tôn từ bi vĩ đại cứu độ vô lượng chúng sinh, thiên thể trong đại khung vũ trụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo!

Đệ tử khấu bái, hợp thập, ngày 6/5/2023

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Saudi Arabia chúc mừng ngày Sư tôn từ bi vĩ đại đản sinh!

Chúc mừng ngày Sư tôn từ bi vĩ đại đản sinh! Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ! Khắp nơi vui mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Saudi Arabia hợp thập, dâng lên Sư phụ

Đệ tử Đại Pháp ở Tokyo, Nhật Bản: Chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo!

Đệ tử Đại Pháp ở Shizuoka, Nhật Bản gửi thiệp chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở Tokyo, Nhật Bản gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh! Mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5!

Đệ tử Đại Pháp ở Toyama, Nhật Bản gửi thiệp kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp đài DHT Đài Loan, thuộc tổ điện thoại, Trung tâm thoái đảng toàn cầu cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư tôn, chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp vùng Thẩm Dương cư trú ở Thái Lan và gia đình gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục cư trú ở Malaysia gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử thành kính quỳ gối trước Phật Chủ
Dốc tận thân tâm con cảm ân
Ngày uy nghiêm và thần thánh
Mười ba tháng năm
Cảm ân Phật Chủ chọn ngày này
Giáng lâm nhân gian
Cảm ơn kỳ ngộ lúc mạt kiếp mạt Pháp
Phật Chủ ra tay xoay chuyển tình thế
Cảm ân Đại Pháp vũ trụ khai truyền
Những ngày cùng Phật Chủ đồng tại
Đệ tử may mắn được trợ Sư chính Pháp
Mở ra trang lịch sử mới
Cảm ân yêu thương của Phật Chủ
Chúng sinh hữu duyên được lên thuyền cứu độ
Đi về bến bờ hạnh phúc.


Đệ tử Đại Pháp cư trú ở Malaysia gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Con có bài thơ ghép chữ đầu câu xin dâng lên Sư tôn: Cảm ân Sư tôn từ bi độ

Cảm ân khấu bái tạ Sư ân

Ân trọng như sơn tự hải thâm

Sư ân hạo đãng nan ngôn biểu

Tôn Sư hộ hữu minh kí tâm

Từ bi giáo hối cứu thế nhân

Bi mẫn chúng sinh Sư hồng ân

Độ nhân Sư tôn thao tẫn tâm

Đệ tử Đại Pháp cư trú ở Selangor, Malaysia gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Khấu bái Sư tôn tạ hồng ân

Truân truân giáo hối thiện niệm thuần

Khổ độ chúng sinh vu nguy nan

Cửu tự chân ngôn tặng thế nhân

Khấu bái Sư tôn tạ hồng ân

Lực vãn cuồng lan chính kiền khôn

Song thủ hợp thập cung kính quỵ ​ Cửu khấu Sư tôn từ hàng hành

Đệ tử Đại Pháp cư trú ở Kuala Lumpur, Malaysia gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Trọc thế nghịch cảnh dẫn quang minh

Từ bi Sư tôn cự nan kình

Nhật nhật dạ dạ thao tẫn tâm

Chích hữu đệ tử tâm lí minh

Cảm ân Sư tôn từ bi độ

Song thủ hợp thập khấu bái kính

Diêu kí tâm nguyện tái cảm ân

Tạ Sư hồng ân cứu ngô thân

Toàn thể đệ tử Đại Pháp điểm giảng chân tướng trên đường Jalan Alor, Malaysia gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp huyện Trường Lĩnh, thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi vui mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới

Ba gia đình sáu người ở quê hương Trường Xuân gửi thiệp chúc mừng Lý Đại sư của Pháp Luân Công sinh nhật vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!

Chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại đản sinh và ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 24! Mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền 31 năm!

Chúng con nhất định sẽ nhớ kỹ lời dạy của Sư tôn, không quên Sư ân, làm tốt ba việc, làm tròn thệ ước, theo sát tiến trình Chính Pháp, trong loạn thế cứu độ thật nhiều người thế gian! Hợp thập, khấu đầu.

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp ở Đôn Hoàng, Cam Túc gửi thiệp.

Ngày 12/5/2023.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở huyện Khâu, tỉnh Hắc Long Giang chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp trong các cơ quan chính phủ ở huyện Khâu, tỉnh Hắc Long Giang kính lạy.

Đệ tử Đại Pháp trong nhóm học Pháp toàn huyện Khâu kính lạy.

Lời chúc mừng ngày 13/5 của toàn thể đệ tử Đại Pháp huyện Bột Lợi, thành phố Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang

Chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Khắp chốn vui mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5!

Mừng 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp huyện Bột Lợi, thành phố Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang gửi thiệp.

Một đệ tử Đại Pháp ở phía Bắc huyện Bột Lợi, tỉnh Hắc Long Giang gửi thiệp

Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5 năm nay, con chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Sư phụ đã phải lo lắng cho con quá nhiều, Sư phụ một lần nữa đã ban sinh mệnh cho con, chỉ có Sư phụ và lực lượng của Đại Pháp mới có thể thanh lý toàn bộ nghiệp bệnh trên thân thể con, khiến con có ngày hôm nay, lại còn cho con thấy sự thần kỳ của Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Một đệ tử Đại Pháp huyện Bột Lợi, thành phố Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang gửi thiệp.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang gửi thiệp chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp khu Giang Hán Điền thành phố Tiềm Giang, Hồ Bắc gửi thiệp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp khu Giang Hán Điền thành phố Tiềm Giang, Hồ Bắc gửi thiệp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp! Chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp chợ Dương La, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp chợ Dương La, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc gửi thiệp chúc mừng 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp thành phố Thạch Đầu tỉnh Hồ Bắc gửi thiệp chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi vui mừng chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Đệ tử Đại Pháp huyện Tào, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông gửi thiệp chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp Nam Kinh gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp Quảng Châu gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn từ bi vĩ đại đản sinh! Khắp nơi vui mừng chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục Quảng Châu gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn từ bi vĩ đại đản sinh! Khắp nơi vui mừng chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5!

Một đệ tử Đại Pháp xuất ngũ ở Quảng Châu và toàn thể gia đình gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh! Khắp nơi vui mừng kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên thế giới!

Một đệ tử Đại Pháp Quảng Châu gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh! Khắp nơi vui mừng chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp!

Gia đình một đệ tử Đại Pháp Quảng Châu và bà ngoại gửi thiệp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới! Cảm ân và chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh! Chúng con nhất định sẽ thêm tinh tấn, làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người.

Đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở Triều Dương, Bắc Kinh gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn từ bi vĩ đại đản sinh! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Đệ tử Đại Pháp Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh gửi thiệp chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5!

Học viên mới ở Bắc Kinh gửi thiệp chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5!

Ngày 25/4, công an khu vực và thành viên hội tự quản từ sáng sớm đã bắt đầu “càn quét” trong khu, đây là điều hiếm thấy. Vì họ rất hiếm khi xuống “cơ sở” xem xét dân tình. Mọi người bàn luận rất nhiều, ngày đó là ngày gì mà huy động nhiều nhân lực như thế? Thấy nhóm người đi vào nhà của một học viên Pháp Luân Công trong khu, thì ra tà đảng Cộng sản vẫn đang bức hại Pháp Luân Công, con người tín Thần thì đâu có đắc tội với ai, tín Thần trong tư tưởng cũng phạm tội sao? Thật đáng cười!

Sau khi họ đi rồi, con chạy đến nhà học viên Pháp Luân Công đó hỏi thăm tình hình. Học viên đó nói, hôm nay là ngày 25/4, toàn thế giới đều đang kỷ niệm “Cuộc Thỉnh nguyện hòa bình ngày 25 tháng 4”, học viên ấy bảo con lên mạng Minh Huệ, con thấy Sư phụ Lý Hồng Chí ngồi xếp bằng, bên dưới là hai bài kinh văn mới “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” và “Vì sao có nhân loại”, con như tỉnh mộng, hóa ra con là người của Sáng Thế Chủ, con muốn thoái đảng, con muốn tu luyện, con muốn thành “người mà Ngài nhìn nhận đáng yêu thương”, theo bước Sư phụ Lý Hồng Chí về nhà.

Học viên mới ở Bắc Kinh khấu bái.

Học viên mới ở Bắc Kinh gửi thiệp chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5!

Buổi sáng sớm đi chợ, đột nhiên thấy quản lý đô thị, bảo vệ, đội giao thông, cảnh sát phong tỏa khu chợ, mọi người kinh ngạc, không biết hôm nay có chuyện gì. Lúc đó có chú lớn tuổi cũng đi chợ nói: “Hôm nay là ngày kỷ niệm “Cuộc Thỉnh nguyện hòa bình ngày 25 tháng 4”, toàn thế giới đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Đảng Cộng sản rất sợ, năm nào cũng như thế, đã làm vậy 20 năm rồi, chắc đến lúc chết vẫn chim sợ cành cong như thế, tự biên tự diễn có ai xem đâu, tôi không muốn xem, chẳng khác một nhóm hề, mỗi năm đến thời điểm này đều là nhắc nhở chúng tôi thêm một lần, không nhớ không được, rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Đại sư Lý hảo, như vậy lúc nguy nan sẽ giữ được tính mệnh”.

Người ở cả khu chợ đều cười phá lên. Đều nói Đảng Cộng sản thật xuẩn ngốc, mong Trời sớm diệt Trung Cộng, để quỷ hồn xuẩn ngốc đó không làm ô nhiễm Trái Đất. Lúc này có một người nói: “Đại sư Lý sắp về rồi, chân tướng sắp hiển lộ rồi, gần đây Đại sư có viết hai Pháp chỉ ‘Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh’ và ‘Vì sao có nhân loại’”. Dù không thể buôn bán bình thường, mọi người vẫn bàn luận sôi nổi, mong mỏi Sư phụ Đại Pháp sớm trở về, ban ân trạch khắp thương sinh thiên hạ.

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh khấu bái

Người dân ở khu Đặc Cương đường Bát Giác, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh gửi thiệp chúc Đại sư Lý sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5!

Ngày 25/4, đảng viên khu Đặc Cương bị cưỡng chế chấp hành làm nhiệm vụ, mà không biết đây là “ngày kỷ niệm” quan trọng gì, cũng không có văn bản mà chỉ là chỉ đạo miệng, đây là thủ đoạn che mắt của Đảng Cộng sản. Công an khu vực, tự quản khu… bắt đầu hành động. Khi về nhà, lên mạng xem thì biết được hôm nay là kỷ niệm “Cuộc Thỉnh nguyện hòa bình ngày 25 tháng 4”.

Tôi có mắt như mù, chính phủ toàn thế giới đều biểu thị thái độ ủng hộ Pháp Luân Công, Pháp Luân Đại Pháp đã truyền khắp thế giới. Một phụ nữ tên Angelika đến từ Belarus đã ở lễ kỷ niệm hơn một giờ, cô ấy vui vẻ đọc mỗi tấm áp phích, mỗi tờ truyền đơn, cuối cùng ký tên vào danh sách thỉnh nguyện. Cô ấy nói: “Tôi ủng hộ người dân Trung Quốc phản kháng lại chính quyền bạo lực Trung Cộng, đặc biệt hoạt động giảng chân tướng phi bạo lực của Pháp Luân Công, đây là hình mẫu cho thế giới, đương nhiên phía sau phương thức này nhất định phải là tín ngưỡng và dũng khí không thể lay chuyển. Đảng Cộng sản mang lại tai họa cho vô số người, là kẻ địch của nhân loại, Pháp Luân Công vạch trần tà ác như thế này, phơi ra ánh sáng hành vi tội ác, sẽ khiến lực lượng chính nghĩa ngày càng mạnh. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công”. Thật là chấn động, cả nhà chúng tôi đều đã thấy được.

Vẫn may mắn là, khi xem được hai bài Pháp chỉ “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” và “Vì sao có nhân loại” của Đại sư Lý, chúng tôi hiểu ra chúng tôi là người của Sáng Thế Chủ, Sáng Thế Chủ yêu chúng tôi, chúng tôi càng thêm yêu Sáng Thế Chủ, chúng tôi đã theo bước Sáng Thế Chủ đến nhân gian, đây là tạo hóa thật to lớn. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Đại sư Lý hảo.

Người dân ở khu Đặc Cương đường Bát Giác, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh xin lạy ba lạy.

Đệ tử Đại Pháp ở khu Triều Dương, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh gửi thiệp chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5!

Học kinh văn “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” và “Vì sao có nhân loại”, con càng cảm thấy trân quý sinh mệnh chúng sinh, trách nhiệm lớn thì tâm càng phải thêm rộng rãi. Cảm ân Sư tôn đã tuyển chọn chúng con làm đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, cảm ân Sư tôn đã vớt chúng con lên từ địa ngục, tẩy tịnh chúng con thành người của Sáng Thế Chủ, làm người tốt trong con người, đây là may mắn và ân điển lớn biết mấy.

Nhìn lại con đường tu luyện, những gập ghềnh, gian nan đó của con quả là không đáng gì, Sư tôn vì chúng sinh mà phó xuất hết thảy, thân làm đệ tử chúng con phải chân tu thực tu, đem ân điển biến thành hành động, vững chắc bước đi từng bước, làm tốt ba việc, nghe lời Sư tôn chỉ dạy, theo Sư tôn về nhà. Sư tôn Ngài đã cực khổ rồi.

Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh khấu bái.

Nhân viên truyền thông Bắc Kinh gửi thiệp chúc Đại sư Lý sinh nhật vui vẻ!

Nhân viên truyền thông đã thoái đảng Bắc Kinh gửi thiệp chúc Đại sư Lý sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc gửi thiệp chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Thạch Gia Trang gửi thiệp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Một gia đình đệ tử Đại Pháp thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây gửi thiệp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới! Chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh!

Đệ tử Đại Pháp Viện Khoa học Trung Quốc gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn từ bi vĩ đại đản sinh! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5!

Chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!

Chúc mừng 72 năm ngày Sư tôn đản sinh. Chúc mừng 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Đệ tử Đại Pháp chúng con vui mừng khôn xiết ca tụng sự mỹ hảo của Đại Pháp. Tạ ơn sự cứu độ từ bi vô lượng của Sư tôn vĩ đại. Tại thời khắc Pháp Chính Nhân Gian sắp đến, đệ tử Đại Pháp chúng con cần phải học Pháp tốt, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, dẫn dắt tiểu đồng tu nghênh tiếp Sư tôn đến Pháp Chính Nhân Gian, để cho chính niệm của chúng con tiêu trừ mọi tà ác trong tam giới, để cho chúng con mỗi thời mỗi khắc đều chính niệm đi trên con đường tu luyện mà Sư tôn đã an bài.

Gia đình Đệ tử Đại Pháp ở Kashgar, Tân Cương

Ngày 8 tháng 5 năm 2023

Ba học viên thuộc tổ giảng chân tướng tỉnh Cam Túc gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5 sắp tới, chúng con ba đệ tử Đại Pháp thuộc tổ giảng chân tướng tỉnh Cam Túc gửi thiệp chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Nhiệt liệt chúc mừng 24 năm Pháp Luân Đại Pháp thế giới và 31 năm Sư tôn truyền Pháp!

Một học viên thuộc tổ giảng chân tướng tỉnh Hắc Long Giang gửi thiệp chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Chúc mừng ngày 13/5 và 31 năm Sư tôn vĩ đại truyền Pháp

(Sư tôn hảo)

Ngũ nguyệt thiên không cách ngoại lam – Pháp Luân toàn chuyển thiên đích huyền

Băng tuyết giao dung tại xuân thiên – Mai hoa thịnh khai nhân hỷ hoan

Nghênh xuân hoa tranh vanh thổ diễm – Hương khí phác tị bố mãn thiên

Đại Pháp xuân noãn đáo nhân gian – Chủ Phật từ bi cứu hữu duyến

Thác quá ky duyến hậu hối nan – Khẩn cân Sư tôn bả gia hoàn

Đệ tử Đại Pháp Trường Xuân: Chân Tu Vân Tháng 4 năm 2023

Chúc Sư tôn vĩ đại sinh nhật vui vẻ

(Kỳ Phán)

Thánh Chủ tòng viễn cổ tẩu lai – Phong thải đa tư hảo khí phái

Vi cứu chúng sinh hạ thế lai – Đại hải thị nâm đích hung hoài

Vũ trụ thị nâm đích trụ trạch – Nâm bả vũ trụ tịnh hóa hoàn

Vạn vật canh tân đa tư thải – Thiên thượng tiên hoa đóa đóa khai

Lam thiên bạch vân phiêu quá lai – Bạch vân phiêu quá cao sơn đính

Phiêu quá giang hà dữ hồ hải – Sơn lí sơn ngoại bách hoa khai

Đích thượng tịnh liên bỉ trứ khai – Tịnh liên hoa khai thiên vạn lí

Điểu ngữ hoa hương nhân hỷ ái – Đích thượng vũ đạo khiêu khởi lai

La cổ huyên thiên tấu khởi lai – Nghênh tiếp Sư tôn sinh nhật lai

Thiên thượng nhân gian tề ca vũ – Khấu bái sư tôn thượng hương lai

Thiên ngôn vạn ngữ thuyết bất tẫn – Kì phán Sư tôn tảo quy lai

Đệ tử Đại Pháp Trường Xuân: Chân Tu Vân Tháng 4 năm 2023

Ba thế hệ đệ tử Đại Pháp ở Cẩm Châu, Liêu Ninh chúc mừng 72 năm ngày Sư tôn đản sinh

Tháng 5 ngày 13

Thánh Chủ hạ phàm

Tái tạo tân vũ

Cứu chúng sinh khỏi kiếp nạn

Chịu thánh ân Chờ thiên Pháp

Vạn cổ cơ duyên

Vĩnh viễn khó hồi đáp

Làm tròn thệ ước

Thực hiện lời hứa

Sứ mệnh trên thân càng tinh tấn

Hồng triều diệt

Khai thiên môn

Pháp Chính thành công

Đệ tử theo Sư phụ về thánh cảnh

Chúng đệ tử khấu bái

Tháng 5 năm 2023

Vấn an Sư tôn

Thấm thoắt đã sắp đến ngày 13/5/2023, nhân ngày mà khắp trời đất hân hoan chào đón ca tụng này, chúng con các đệ tử Đại Pháp ở Nhiễm Sơn vấn an Sư tôn từ bi vĩ đại! Sư tôn Hảo! Sư tôn hảo! Chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi hân hoan chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp! Cảm tạ Sư tôn luôn từ bi cứu độ và chăm sóc chúng con, đệ tử ở nơi xa chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Đệ tử hợp thập, khấu bái Sư tôn!

Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới! Chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh!

Lão đệ tử Đại Pháp ở công ty máy bay Thành Đô, Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi hân hoan chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Lão đệ tử Đại Pháp ở công ty máy bay Thành Đô, Tứ Xuyên gửi.

Ngày 23 tháng 4 năm 2023

Đệ tử Đại Pháp huyện Vĩnh Tu, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây kính chúc ngày Sư tôn đản sinh! Chúc mừng 31 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp!

Chúc mừng ngày Quý Mão thần thánh

Một năm Chính Pháp mới lại mở ra, tiếng trống Pháp Chính Nhân Gian sắp nổi lên, Sáng Thế Chủ phát ra hai bài kinh văn mới, ngày xuân vui vẻ lòng người ấm áp. Vào thời khắc cũ mới giao thời, con thay mặt chúng sinh dâng lên lời chúc chân thành nhất! Tiếng thơm thấm ruột gan của Shen Yun, Thánh Vương công tích vĩ đại tạo tân vũ trụ, ban cho yêu thương vĩ đại khắp nhân gian và thiên thượng, trong khúc nhạc tiên thần thánh du dương từ bi theo chúng Thần tinh tấn mãi không dừng.

Mây tụ mây tan, hoa nở hoa tàn, mưa tuyết gió bão, nhìn tận thiện ác chính tà vạn chúng sinh vạn trùng thiên, nếm hết đắng cay ngọt bùi cứu độ chúng sinh, triển tận thần trí thần huệ thần thông Pháp lực trừ sạch tà yêu, vật cực tất phản, lòng dân thức tỉnh cảm ân Sáng Thế Chủ. Nhất thời một thiện niệm phút chốc được cứu độ, cảnh tượng tốt lành đáng giá hơn tiền trăm bạc vạn, tôi chờ đợi chúng đệ tử khấu bái làm lễ kính Sư phụ, dệt gấm thêu hoa dâng lên trước Phật, khắp nơi hân hoan chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5!

Chúc Sư tôn vĩ đại sinh nhật vui vẻ

Viên mãn tùy sư hoàn (Ngoại Nhất Thủ)

Liễu ti thùy, tiểu hà lưu thủy sàn

Hoa chính khai, hoa nhân mê song nhãn

Xuân lai đáo, mộc dục Phật ân gian

Nhạ nhân túy, Phật quang diệu điểm điểm

Hữu trọng nhâm, trách nhâm đam tại kiên

Cứu chúng sinh, viên mãn tùy Sư hoàn

Ngộ

Luân hồi nghìn vạn năm, bước ra ở đường nào, đọc kinh văn ngộ được rõ, tỉnh ra từ trong mộng

Đệ tử Quy Chân kính dâng lên

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282337Ngày đăng: 14-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.