Trương Cửu Linh dự ngôn An Lộc Sơn mưu phản[ChanhKien.org]

Triều Đường năm Khai Nguyên thứ 21, khi An Lộc Sơn từ Phạm Dương đến kinh thành để bái kiến hoàng đế, Trương Cửu Linh đã nói với các quan viên khác trong triều rằng: “Kẻ làm nhiễu loạn ở U Châu chính là người Hồ ở phương bắc này”. Sau này khi Trương Thủ Khuê bị thủ hạ đánh bại, Trương Cửu Linh đã dâng tấu chương lên hoàng đế, viết rằng: “Khi Tư Mã Nhương Thư dẫn binh xuất chinh, tất nhiên sẽ giết Trang Giả; Tôn Vũ khi ban bố mệnh lệnh cũng cần phải giết các phi tần trong lục cung. Nếu quân lệnh của Trương Thủ Khuê nghiêm minh, tội chết của An Lộc Sơn không thể miễn, xin thánh thượng hãy giết An Lộc Sơn”. Hoàng đế Huyền Tông mến tiếc tài chiến đấu dũng cảm của An Lộc Sơn bèn hạ lệnh phế bỏ chức quan của y và tiếp tục giữ y lại để dùng. Trương Cửu Linh vẫn kiên trì thỉnh cầu hoàng đế giết An Lộc Sơn đi, Đường Huyền Tông nói: “Sao có thể lấy chuyện Vương Di Phủ không nhận ra Thạch Lặc mà nhìn nhận chuyện này?” Về sau, Đường Huyền Tông khi chạy trốn đến đất Thục, hối hận vì đã không nghe lời Trương Cửu Linh, liền phái người đến trước mộ ông cúng tế.

Nghệ thuật nhìn người của cổ nhân quả thực hết sức cao siêu, có thể từ những chuyện rất nhỏ mà nhìn ra được đại sự xảy đến trong tương lai. Đó cũng là cái nhìn toàn cuộc mà chúng ta thường nói đến, thực sự rất xuất chúng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/241338Ngày đăng: 10-03-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.