Nhân quả báo ứng: Dương Tố thọ ân không cảm kích, chết bất đắc kỳ tửHiểu Huy chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Vào triều Tùy, quan đại thần Dương Tố phò tá Tùy Văn Đế bình định thiên hạ, nhờ lập đại công mà được phong là Việt quốc công, Thái sư, Thượng trụ quốc, được nhà vua hết mực sủng ái. Dương Tố cũng tự nhận rằng đó là những gì ông ta xứng đáng có được.

Thái tử đương triều là Dương Dũng tính tình lỗ mãng, không ra dáng một người con, nên không được Độc Cô Hoàng hậu yêu quý. Tấn Vương Dương Quảng muốn đoạt ngôi vị Thái tử, thấy Dương Tố có quyền thế ngất trời bèn hạ mình xuống đối đãi với Dương Tố như cha. Dương Tố cũng vì thế mà vô cùng cao hứng, nói với thủ hạ thân tín bên mình rằng: “Tên tiểu tử này thật biết làm người ta mến, ngày sau ta sẽ đề bạt hắn”.

Một tối nọ, Tùy Văn Đế cho triệu Dương Tố vào cung cùng ngắm trăng. Dương Tố đã nhân cơ hội này nói: “Thái tử là gốc rễ của quốc gia. Thái tử phải hiền đức thì thiên hạ mới an định được; bằng như Thái tử không tuân thủ lễ nghi thì không thể gánh vác giang sơn xã tắc”. Độc Cô Hoàng hậu ở bên cạnh cũng phụ hoạ cùng Dương Tố, khen ngợi Dương Quảng, cho rằng Thái tử Dương Dũng không thể đảm nhận trọng trách quốc gia. Trong tình huống ấy Tùy Văn Đế đã nghe theo, phế truất ngôi Thái tử của Dương Dũng, lập Dương Quảng lên thay.

Về sau, Dương Quảng thừa dịp Tùy Văn Đế đổ bệnh đã trêu ghẹo ái phi của vua cha. Khi Tùy Văn Đế biết được sự việc đã lệnh cho Dương Tố triệu gấp Dương Dũng vào cung. Nhưng Dương Tố không tuân chỉ. Tùy Văn Đế vô cùng tức tối, mắng: “Ngươi nhận hậu ân của trẫm lại không biết cảm kích, còn lấy oán báo ân, làm hỏng đại sự gia tộc trẫm. Ngươi khinh trẫm mắc bệnh nặng không thể giết ngươi, đợi trẫm chết rồi quyết sẽ không tha cho ngươi”. Không lâu sau đó Tùy Văn Đế băng hà.

Dương Tố phò tá Dương Quảng lên ngôi làm Hoàng đế. Nhưng Dương Tố lại xem Dương Quảng như trò đùa con trẻ, lên điện không bái lạy vua, bẩm tấu sự việc không xưng tên. Dương Quảng cũng không có cách nào đối phó với Dương Tố.

Sau khi kết thúc một buổi chầu sớm nọ khi Dương Tố vừa định lui xuống thì ông ta bỗng nhiên đi vòng quanh điện, vừa đi vừa lẩm bẩm rằng: “Thần đã phụ hậu ân của Văn Đế, tội đáng muôn chết”. Nói xong thì ngã lăn xuống đất chết. Có lẽ Tùy Văn Đế đã hiển linh đánh chết ông ta.

Nguồn tư liệu: Thái thượng cảm ứng thiên

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/51642Ngày đăng: 22-01-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.