Thể ngộ về “địa ngục trừ danh”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Sư phụ từng giảng:

“Những tên của đệ tử Đại Pháp có trong danh sách địa ngục trước đây đều được tôi gạch bỏ cho chư vị, gọi là ‘địa ngục trừ danh’; dưới đó không còn tên chư vị nữa. Nói cách khác, chư vị hoàn toàn không thuộc về sinh mệnh trong tam giới, chư vị không còn thuộc về người thường nữa; vậy nên chính niệm mạnh mẽ thì điều gì chư vị cũng giải quyết được.” (Trích Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Trước đây khi đọc đoạn Pháp này, tôi chỉ cảm thấy rằng Sư phụ từ bi, địa ngục trừ danh thì sẽ không bị hạ xuống địa ngục nữa, ngoài điểm đó ra, tôi cũng không ngộ thêm được nội hàm gì. Gần đây, tôi đột nhiên ngộ ra được ra một chút nội hàm mới, sau đó tôi vận dụng đoạn pháp này để thực tu bản thân, cảm thấy việc trừ bỏ nhân tâm trở nên dễ dàng hơn nhiều. Từ trước tới nay, tôi luôn cảm thấy khổ não vì có nhiều nhân tâm trừ bỏ không đi, nào là danh, lợi, tình, sắc, nóng giận, dục vọng, sợ hãi, oán hận, tranh đấu, chứng thực bản thân, hiển thị.. tâm gì cũng có không ít. Bản thân tôi cũng biết rõ rằng, Chính Pháp đã đến cuối cùng rồi, nhân tâm còn nhiều như vậy thì làm sao có thể theo Sư phụ trở về đây? Mặc dù bản thân trong tu luyện cũng đã rất nỗ lực, chạy về phía trước, nhưng luôn cảm thấy đề cao chậm, tu luyện mệt mỏi, nhiều niệm đầu xấu, tâm không thanh tịnh. Nhưng khi tôi ngộ được nội hàm mới của đoạn Pháp Sư phụ giảng về “địa ngục trừ danh”, trong phút chốc trạng thái tu luyện của tôi ngay lập tức được cải biến, không cảm thấy tu luyện mệt mỏi như trước đây nữa.

Sư phụ giảng:

“chư vị hoàn toàn không thuộc về sinh mệnh trong tam giới, chư vị không còn thuộc về người thường nữa; vậy nên chính niệm mạnh mẽ thì điều gì chư vị cũng giải quyết được.” (Trích Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]).

Tôi ngộ ra rằng, những biểu hiện của danh, lợi, tình trong tu luyện đều không phải tôi. Những quan, nạn, can nhiễu, nghiệp bệnh v.v.. mà chúng ta gặp trong quá trình tu luyện đều do cựu thế lực đã an bài từ trước, cựu thế lực đã lợi dụng những nhân tố trong trong tam giới, những ký kết của chúng ta, những nghiệp lực đã mắc nợ cùng với các quan niệm mà chúng ta đã hình thành trong lịch sử v.v. để tạo ra một an bài đầy khắc nghiệt và tàn khốc, bởi vì chúng không muốn đệ tử Đại Pháp tu thành.

Nếu chúng ta cuộc hạn bản thân trong tam giới, thì cũng là đang thừa nhận an bài của cựu thế lực. Trên biển hiện sẽ cảm thấy nhân tâm mãi không trừ bỏ hết, tu không tịnh, luôn bị vấy bẩn, đây chính là thủ đoạn mà cựu thế lực dùng để hủy người. Khi đó cựu thế lực liền nắm được lý, chúng sẽ nói: Ngươi nói ngươi là sinh mệnh trong tam giới, vậy thì sinh mệnh trong tam giới sẽ có bao nhiêu nhân tâm? Có bao nhiêu quan niệm? Có bao nhiêu nghiệp lực? Có bao nhiêu oán duyên? Nhiều như là đại dương vậy đó, ngươi tu đi, giống như bị vùi trong vũng bùn lầy, ngươi muốn từ đó xuất lai? Có thể không? Sư phụ giảng:

“chư vị hoàn toàn không thuộc về sinh mệnh trong tam giới, chư vị không còn thuộc về người thường nữa; vậy nên chính niệm mạnh mẽ thì điều gì chư vị cũng giải quyết được.” (Trích Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]).

Ngộ ra điểm này, trong tâm tôi liền có phương hướng, ngay trong nháy mắt có cảm giác siêu thoát xuất lai.

Tôi nhìn vào trong và nói với bản thân: Gốc rễ bám sâu của những quan nạn và chấp trước day dứt mãi chưa bỏ này đều là những nhân tố trong tam giới mà cựu thế lực cưỡng bức lên tôi, tôi có thể thừa nhận không? Tôi cần phải đem tất cả những tư tưởng và hành vi không phù hợp với Pháp từ bề mặt cho đến hồng quan, vi quan, toàn bộ diệt tận! Tất cả những gì đã ký kết, những lời thề, hay việc ngầm thừa nhận cựu thế lực, tất cả tôi đều phủ định và trừ sạch. Tất cả nhân tâm và quan niệm đều không phải tôi. Tất cả những danh, lợi, tình, sắc, nóng giận, sợ hãi đều không phải tôi. Tôi là sinh mệnh ở ngoài tam giới, đã được “địa ngục trừ danh”, không cho phép chúng đến can nhiễu tôi, tôi thuộc về Sư phụ, sự tồn tại của tôi là để thanh trừ những nhân tố đó và trợ Sư chính Pháp. Đó là sứ mệnh của tôi, xin Sư phụ làm chủ cho đệ tử.

Khi làm như vậy, cảm giác thanh trừ rất có hiệu quả, thật sự là đang trợ Sư chính Pháp và thực hiện sứ mệnh của mình. Giống như người lao công quét rác, gom lại rồi quét sạch một mảng lớn! Khi tôi dùng ý niệm để quét sạch hết thảy những tư tưởng và hành vi bất hảo, rất nhanh chóng, trường không gian của bản thân liền trở nên thanh tịnh, ngồi đả tọa có thể dễ dàng nhập định. Sư phụ giảng:

“vậy nên chính niệm mạnh mẽ thì điều gì chư vị cũng giải quyết được.” (Trích Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]).

Vấn đề thực sự đã được giải quyết rồi!

Ở trên là một chút thể ngộ thực tiễn của tôi về đoạn Pháp mà Sư phụ giảng, có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/275823Ngày đăng: 27-10-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.