Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới kính chúc Sư tôn Trung thu 2022[ChanhKien.org]

Toàn thể học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Ban Nha kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Trung thu vui vẻ! (Ảnh)

Toàn thể học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đan Mạch kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Trung thu vui vẻ! (Ảnh)

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto kính chúc Sư phụ tôn kính Trung thu vui vẻ! (Ảnh)

Năm 2022 – Gia đình ba học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hamilton, Canada kính chúc Sư phụ tôn kính Trung thu vui vẻ! (Ảnh)

Kính chúc Sư phụ từ bi và vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Sư phụ, Ngài thật vất vả!

Cảm ơn Ngài từ bi khổ độ!

Chúng con sẽ theo sát Ngài, theo kịp tiến trình Chính Pháp, tu tốt bản thân và cứu nhiều người hơn nữa!

Gia đình ba học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hamilton, Canada cùng nhau hợp thập bái tạ ân Sư!

Toàn thể học viên Pháp Luân Đại Pháp tại địa điểm luyện công Khoa Kỹ thuật công trình Đại học Midtown, New York, kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Trung thu vui vẻ! (Ảnh)

Gia đình bốn học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! (Ảnh)

Một nhóm học Pháp ở Upstate, New York kính chúc Sư tôn vĩ đại Trung thu vui vẻ! (Ảnh)

Các đệ tử Đại Pháp thuộc hạng mục “Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân” kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung thu vui vẻ! (Ảnh)

Sư phụ, các đệ tử sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng trang web, đường link an toàn vượt tường lửa miễn phí (https://github.com/yntd/changchunzx) giống như Định Hải Thần Châm (cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không) đâm xuyên vào Đại Lục, cứu độ nhiều sinh mệnh nơi đó hơn nữa.

Sư phụ, vì cứu độ chúng sinh, Ngài thật vất vả! Đệ tử kiên định tín Sư, trợ Sư chính Pháp, viên mãn theo Sư phụ trở về!

Cung chúc Sư phụ tôn kính Trung thu vui vẻ (Ảnh)

Mạt Pháp thiên địa lão,

Thương khung vạn kiếp đến.

Sư tôn hồng ân đại,

Sáng tạo tân vũ trụ.

Trăng sáng trên trời cao,

Chúc Trung thu Sư phụ!

Trợ Sư toại hồng nguyện,

Chỉ mong Sư tôn cười.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp 2 ở Sydney, Úc kính dâng Sư tôn.

Ngày 8 tháng 9 năm 2022

Đệ tử Đại Pháp ở Setapak, Kuala Lumpur, Malaysia kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung thu vui vẻ! (Ảnh)

Trung thu bày tỏ lòng cảm ân

Cúi đầu kính bái chúc Sư tôn

Đại Pháp hồng truyền ba mươi năm

Hồng ân hạo đãng kinh thiên địa

Thiên địa nhân Thần nhờ Phật ân

Khói mù tản đi vũ trụ mới

Đệ tử tinh tấn không dừng bước

Viên mãn theo Sư lên thuyền Pháp.

Đệ tử Đại Pháp ở New Jersey, Hoa Kỳ kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Trung thu tạ ân Sư

Nhìn trăng sáng con cảm ơn ân Sư

Sinh mệnh mới vớt lên từ địa ngục

Dạy con làm người dạy con tu luyện

Mỗi quan nạn có Sư phụ dẫn lối.

Vượt qua một nạn lại thêm một nạn

Đề cao tâm tính bước lên thiên thê

Mỗi tầng thiên thể là một thế giới

Mỹ diệu vô cùng hào quang khắp chốn.

Trợ Sư cứu người bước lên thuyền Pháp

Nước cam lộ rắc rải khắp bốn phương

Chúng sinh hữu duyên lần lượt tìm đến

Thoái xuất tà đảng tương lai tốt lành.

Chúng sinh các giới tới xem Thần Vận

Ánh quang chói lọi thần thái rợp trời

Hiện ra thiên quốc mỹ diệu vô cùng

Thiên âm thần nhạc thanh lọc tâm hồn.

Sinh mệnh đắc cứu ca ngợi Thần Vận

Khẩu truyền tai nghe niềm vui hân hoan

Cảm ân Phật Chủ từ bi cứu độ

Trung thu trăng tròn hát tặng Sư ân.

Ngày 31 tháng 8 năm 2022

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/277644Ngày đăng: 13-09-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.