Điển cố Trung Hoa: Lực hồi thiênTác giả: Như Chi

[ChanhKien.org]

Thành ngữ “Lực hồi thiên” có nguồn gốc từ sách Tân Đường Thư – Trương Huyền Tố truyện.

Thời Đường Thái Tông trị vì, có một vị Ngự sử tên Trương Huyền Tố là người dám dâng lời can gián lên Hoàng đế. Năm Trinh Quán thứ tư, Đường Thái Tông hạ chiếu trùng tu điện Càn Dương trong cung Lạc Dương, lại còn đích thân đi tuần du phía Đông để thị sát. Trương Huyền Tố cho rằng hành động này là không phù hợp, bèn góp ý với Thái Tông rằng: “Triều Tần sở dĩ diệt vong là vì Hoàng đế làm ngược ý trời và hại người. Nếu muốn chinh phục thiên hạ thì không thể dùng bạo lực, mà nên cần kiệm tiết chế, giảm bớt thuế má. Quân chủ cần tự mình làm gương, tự thân thực hiện thì thiên hạ mới có thể an định được. Nếu như hôm nay bệ hạ thực hiện sửa chữa quy mô lớn, gây tổn hại cho bách tính, thần nghĩ sai lầm của bệ hạ đã vượt quá Tùy Dạng Đế rồi”.

Đường Thái Tông hết sức không vui, nói: “Ngươi nói ta không bằng Tùy Dạng Đế, lẽ nào ta ngang hàng với bọn hôn quân vô đạo Kiệt, Trụ?” Trương Huyền Tố cười đáp: “Nếu như bệ hạ cho trùng tu điện Càn Dương của cung Lạc Dương thì sẽ gây hoạ loạn như vua Kiệt, Trụ. Thần nghe rằng khi Lạc Dương mới được bình định xong, Thái thượng hoàng từng hạ chiếu lệnh thiêu sạch hết những cung điện quá xa xỉ. Nhưng bây giờ bệ hạ lại nói ngói, gỗ đều có thể dùng, thần thiết nghĩ nên ban chúng cho bách tính. Tuy rằng sau này có thể không được báo đáp nhưng bách tính trong thiên hạ đều ca ngợi đức hạnh của bệ hạ. Nếu như hôm nay bệ hạ cho trùng tu cung điện, thì bệ hạ đã dẫm lên vết xe đổ nô dịch bách tính của triều Tùy rồi. Chỉ mới qua chừng năm, sáu năm, bệ hạ đã bỏ đi những chủ trương đúng đắn, chọn cách làm không đúng, bách tính trong thiên hạ sẽ bình phẩm về bệ hạ như thế nào đây?” Đường Thái Tông sau khi nghe những lời này đã bỏ ý định trùng tu cung Lạc Dương, đồng thời ban thưởng cho Trương Huyền Tố 200 xấp lụa màu để biểu dương sự can gián thẳng thắn của ông.

Đại gián quan Nguỵ Trưng của triều đại Đường Thái Tông nghe những lời khuyên răn của Trương Huyền Tố đã ca ngợi rằng: “Lời đàm luận về thiên hạ của Trương Huyền Tố thực sự có lực hồi thiên (có sức mạnh xoay chuyển trời đất), có thể nói đó là những lời của bậc nhân đức”.

Thành ngữ “Lực hồi thiên” là từ câu chuyện này mà ra, người đời sau dùng cụm từ này để chỉ một sức mạnh to lớn có thể xoay chuyển được thế cục.

Có thể mọi người không nhìn thấy, nhưng từ sau khi Cửu Bình với tác dụng phơi bày ác đảng Trung Cộng được truyền rộng ra khắp trong và ngoài Đại Lục, Trung Cộng dẫu cố vùng vẫy đấu tranh thế nào đi nữa, nó cũng không thể có được lực hồi thiên, thời khắc diệt vong của nó không còn xa nữa.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/50347Ngày đăng: 23-08-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.