Cổ phong du du: Nhà có hiền thê ít tai họaTác giả: Quy Chân

[ChanhKien.org]

Thần đã tạo ra nam và nữ, là âm dương tương hỗ chế ước lẫn nhau. Có người cho rằng người phụ nữ cổ đại có địa vị thấp, kỳ thực không phải vậy. Nam và nữ không phân địa vị cao thấp.

Quan thái bộc thời Võ Tắc Thiên là Lai Tuấn Thần quyền thế lớn mạnh, ngang ngược tàn ác. Quan lệnh thượng lâm Hầu Mẫn lại cứ dựa vào hắn ta. Thê tử của Hầu Mẫn là Đổng Thị khuyên bảo ông rằng: “Lai Tuấn Thần là tên quốc tặc, quyền thế của hắn ta sẽ không dài lâu. Một ngày nào đó hắn rớt đài, những người cùng hội cùng thuyền với hắn sẽ bị trừng phạt. Chàng nên kính lễ nhưng đừng gần gũi với hắn”. Hầu Mẫn nghe lời của vợ, dần dần lánh xa Lai Tuấn Thần. Lai Tuấn Thần do đó vô cùng tức giận, bèn trục xuất Hầu Mẫn đi khỏi triều đình thật xa, phong làm huyện lệnh Vũ Long ở Phúc Châu. Hầu Mẫn không muốn nhậm chức, muốn từ quan để sống ở quê nhà, Đổng Thị nói: “Nên nhanh chóng rời kinh nhậm chức, đừng mong cầu ở tại nơi đây”. Sau đó, Lai Tuấn Thần bị giết, đồng đảng của hắn cũng dần dần bị trục xuất khỏi triều đình đày tới vùng Lĩnh Nam, Hầu Mẫn lại nhờ sớm xa lánh hắn nên bị gạt bỏ ra khỏi kinh thành, đã miễn trừ được tai họa. (Trích từ Triều dã thiêm tái)

Đứng cùng hàng ngũ với kẻ xấu, chẳng qua chỉ vì tiền tài và địa vị. Thê tử của Hầu Mẫn có thể nhìn rõ hết thảy điều này, giúp cho chồng của mình miễn trừ được tai họa, thật đúng là hiền thê có trí huệ. Chúng ta ngày nay nhìn thấy nhiều tham quan vì bị vợ trách móc là vô dụng mà đi vào con đường phạm tội, những bài học giáo huấn như vậy quả là quá nhiều rồi.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/258208Ngày đăng: 16-06-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.