Thảo luận về chữ Hán chính thống của Trung Hoa: Thiên cơ trong chữ “diệt”Tác giả: Phất Hiểu

[ChanhKien.org]

Chữ Hán chính thống của Trung Hoa cũng là một phần của văn hóa Thần truyền, nó có nội hàm rất thâm sâu. Tương truyền chữ Hán được sử quan Thương Hiệt vào thời Hiên Viên Hoàng Đế sáng tạo ra, “Thương Hiệt lúc đầu xem xét dấu vết của chim để tạo ra văn tự…”, Thương Hiệt “bắt đầu sáng tạo ra chữ viết để thay thế việc thắt nút dây”. Chữ Hán ban đầu là tranh vẽ, sau phát triển thành chữ tượng hình biểu ý, hình thành chữ Hán chính thống, tức là chữ chính thể (chữ phồn thể).

Đột nhiên tôi nghĩ đến chữ “diệt” (滅) chính thể trong câu “Trời diệt Trung Cộng”, xem nó hàm chứa tín tức vũ trụ nào? Nó có thiên cơ gì? Có liên quan gì đến câu “Trời diệt Trung Cộng”?

1. Phân tích chữ “diệt”(滅) gồm: chữ “thủy” (水), “hỏa” (火) và “tuất” (戌)

Từ yếu tố ngũ hành, chữ “diệt” (滅) chỉ có thủy (水), hỏa (火), thổ (土) (chữ tuất 戌 trong ngũ hành thuộc thổ), không có kim và mộc.

1.1 Xét về ý nghĩa và hình tượng

Hỏa: là lửa, cũng là tai nạn, tai họa. Màu của lửa là màu đỏ. Trong ngũ hành thuộc hỏa.

Tuất: theo giờ là giờ tuất từ 7-9 giờ tối, là lúc tắt đèn, mọi người sắp đi ngủ (thời xưa); tính theo mùa là tháng 9 âm lịch, dương khí suy yếu, vạn vật hư hoại, mặt trời hạ xuống đất. Sách “Hoài Nam Tử – Thiên Văn Huấn” viết: tuất giả, diệt dã (tuất cũng có nghĩa là diệt). Tuất có nghĩa là tuyệt diệt. Màu của tuất là màu vàng. Trong ngũ hành thuộc thổ.

Thủy: là nước, cũng mang nghĩa tai họa, ít thì có lợi cho vạn vật, nhiều thì gây tai họa. Màu của nước là đen. Trong ngũ hành thuộc thủy.

1.2 Xem xét từ góc độ tương sinh tương khắc trong ngũ hành nơi tam giới

Hỏa (lửa) mà không có sự hỗ trợ của mộc, không có rễ, lại bị khắc với thủy (nước), thì khó thoát khỏi bị diệt hết; hỏa lại sinh thổ, có dấu hiệu tiêu hao hết. Hỏa khắc kim, nhưng không thể phát huy, hoàn toàn trong trạng thái bị bao vây tiêu diệt.

Thổ sinh vào buổi trưa, có tuất làm vượng thêm, có thể khắc chế thủy, lại được sự tương trợ của hỏa (hỏa sinh thổ), không bị mộc khắc chế, không có kim làm tiêu hao (thổ sinh kim), chỉ tập trung khắc thủy. Vậy nên thổ rất mạnh.

Thủy khắc hỏa, tuy không bị mộc làm tiêu hao (thủy sinh mộc), nhưng không có kim hỗ trợ (kim sinh thủy), không có gốc rễ, lại bị khắc với thổ. Tuy có lợi ích nhất thời (khắc hỏa) nhưng cuối cùng sẽ tiêu vong.

1.3 Tương ứng với hiện nay

Tương ứng với thiên tượng và con người hiện nay, thiên tượng đang thời loạn thế, ở vào thời điểm “diệt”. Nơi thế gian có một thế lực màu đỏ mà trong ngũ hành thuộc “hỏa”, đây chắc chắn là con quỷ đỏ tương ứng với Trung Cộng. Lại có một thế lực màu đen mà trong ngũ hành thuộc “thủy”, thế lực màu đen này là thế lực ngoại lai, hơn nữa tầng thứ của nó cao hơn hỏa rất nhiều, bởi vì nó nằm ở nửa bên trái của chữ “diệt” (滅), còn hỏa chỉ nằm bên trong của nửa bên phải chữ “diệt”. Thủy khắc hỏa, vì vậy thế lực ngoại lai màu đen này sẽ tiêu diệt con quỷ đỏ Trung Cộng. Bởi vì nó thuộc thủy, có màu đen, cho nên nó cũng thuộc về nhân tố tà ác, do nó ở tầng thứ cao nên có sức mạnh vô cùng to lớn. Cho dù nó là nhân tố tà ác, còn quỷ đỏ Trung Cộng cũng đang gây họa loạn toàn thế giới, đang phá hoại nhân loại, nhưng lại không được thế lực màu đen này dung thứ.

Biểu hiện của hai nhân tố “hỏa” và “thủy” ở thế gian là: Trung Cộng gây họa tạo ra chiến tranh, loạn lạc, hỏa hoạn, cộng sản hóa, ôn dịch v.v.. , bệnh dịch thuộc về ôn (ấm) dịch, thuộc về nhiệt, thuộc về hỏa, Trung Cộng trong lịch sử đã giết người, máu chảy thành sông, bức hại người dân tộc thiểu số, bức hại tôn giáo, tín ngưỡng, bức hại Pháp Luân Công, phạm tội diệt chủng v.v .. Còn những trận lũ lụt, đại hồng thủy lại do thế lực tà ác hắc ám gây ra. Nền văn minh nhân loại thời kỳ trước đã bị đại hồng thủy nhấn chìm, chỉ lưu lại một số rất ít người sống sót như trên con thuyền Noah.

Yếu tố thứ ba là “tuất”, trong ngũ hành thuộc “thổ”. Hỏa sinh thổ, thổ làm tiêu hao thế lực của hỏa. Hơn nữa, “tuất” cũng là diệt, tắt đèn, có nghĩa là tuyệt diệt. Do đó, dù là thổ hay tuất thì đều làm tiêu hao, dập tắt lửa Trung Cộng. Trào lưu thoái đảng trên toàn cầu chính là triển hiện của thiên tượng này. Thủy diệt hỏa là xu thế mạnh mẽ, hung dữ; tuất và thổ diệt hỏa là đang khéo léo dẫn dắt và tương kế tựu kế diệt Trung Cộng!

Do đó, hai yếu tố này đều góp phần vào sự diệt vong của Trung Cộng, một là thế lực tà ác màu đen mà đại diện là thủy, hai là lực lượng thiện mà đại diện là thổ. Thổ màu vàng, đức dày chứa đựng vạn vật.

Vậy tại sao thế lực tà ác màu đen ngoại lai này lại muốn tiêu diệt tà ác Trung Cộng? Từ quan điểm tương sinh tương khắc của ngũ hành mà nói là như thế; từ Pháp lý mà nói, có lẽ đây là một thiên cơ không lớn không nhỏ, hoặc có thể là hiện tượng “dỡ cối xay giết lừa” (ẩn ý là loại bỏ người đã làm việc cho mình).

Chúng ta thấy rằng, những kẻ côn đồ, kẻ xấu bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, sau khi được sử dụng xong thì sẽ bị vứt bỏ và tiêu diệt (ví dụ: “chống tham nhũng, đả hổ đập ruồi”. Bất kể chuyện gì xảy ra trên thế giới ngày nay, về bản chất, từ cao tầng mà nhìn, đều liên quan đến thái độ đối với Pháp Luân Công); mà sau khi Trung Cộng bị lợi dụng xong thì kết cục gì sẽ xảy ra?

“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia.” (Chuyển Pháp Luân – Luận ngữ)

Trong chữ diệt (滅) còn có thổ khắc thủy.

Một mặt, thế lực tà ác màu đen này đang tiêu diệt Trung Cộng (có lẽ là tan rã nội bộ), lấy ác chế ác; và mặt khác, thế lực tà ác màu đen này cũng sẽ bị lực lượng lớn mạnh đại diện cho “thổ” thanh trừ. “Thổ” màu vàng, đức dày chứa đựng vạn vật, đại diện cho “đức”. Ông trời có đức hiếu sinh, Sáng Thế Chủ đã không bỏ rơi những con người còn chút Phật tính, đến cuối cùng của cuối cùng vẫn “võng khai nhất diện”, cấp cho nhân loại một cơ hội nữa, Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới, giúp đạo đức nhân loại được thăng hoa trở lại, vận mệnh được hồi sinh, vũ trụ được canh tân, những vật chất bại hoại bị giải thể, thế lực tà ác của cựu vũ trụ bị diệt hết. Pháp lực lớn mạnh của “Chân – Thiện – Nhẫn” sẽ thanh trừ tất cả “cặn bã nhơ bẩn”, khai sáng một kỷ nguyên mới.

2. Phân tích chữ “tuất” (戌)

Khi “hỏa” và “thủy” mất hết thì còn lại chữ “tuất”.

Tuất được phân tách thành chữ “nhất” (一) và chữ “mậu”(戊). Đây hẳn là thiên cơ ở tầng cao hơn.

Nhất (一) nghĩa là Đạo sinh nhất, từ vô hình đến hữu hình, là nguyên thủy, bắt đầu, nhất dương, khởi nguồn của tạo hóa, thống nhất.

Mậu (戊) trong ngũ hành thuộc thổ, ở vị trí trung tâm (xét theo phương vị thổ ở trung tâm), ngôi thứ năm trong thiên can, nghĩa là tươi tốt, thịnh vượng, “ngày tốt là ngày mậu”. Trong tiếng Hán, chữ mậu cùng âm đọc với chữ vô (无) là vô, không, lại cùng âm đọc với chữ ngộ (悟) là giác ngộ. Mậu cũng là một loại binh khí thời cổ xưa.

Nhìn một cách tổng quan, Tuất tượng trưng cho thuở đầu tân thiên địa, “Nhất dương sơ động xứ, vạn vật phục sinh thời” (Nơi mặt trời bắt đầu chuyển động, khi vạn vật tái sinh), “Vạn ác trừ tận vạn chúng sinh”, (Diệt tận vạn ác cứu chúng sinh) (Hồng Ngâm II – Lưu ý). Giải thể vũ trụ cũ, sinh ra vũ trụ mới. Đại Pháp khai thiên tịch địa, tạo hóa chúng sinh, vạn vật canh tân, khởi nguồn của toàn thịnh. Cả địa cầu và toàn vũ trụ khắp chốn mừng vui!

Nhân loại mới sẽ là một nhân loại hoàn toàn mới ở tầng thứ cao hơn!

Chữ nhất ở bên trong chữ mậu, “nhất” là đại Đạo; “mậu” là trung tâm, thông suốt đến mười phương; là để bao dung, bảo vệ, mậu là một loại binh khí cổ xưa, cũng là thiên thần hộ Pháp. Vậy ý nghĩa của chữ tuất là đại khung như kim cương bất phá, đức tràn đầy vũ trụ.

3. Chữ “diệt” (灭) giản thể khiếm khuyết của Trung Cộng có nguy hiểm đáng sợ gì?

Trung Cộng phá hoại văn hóa Thần truyền, nó đã giản lược chữ diệt (滅) thành chữ diệt giản thể (灭), chữ “diệt” khiếm khuyết này tượng trưng cho: Giống như trời nhưng không phải là trời (chữ diệt 灭 viết gần giống chữ thiên 天 nhưng không phải là chữ thiên), tự coi mình là Thần. Nếu “nhất” (一) đại diện cho thiên, thì dưới thiên có hoả (bên dưới chữ nhất 一 là chữ hoả 火): Thiên hạ có hỏa, thiên hạ có đại họa. Không có thủy, không có yếu tố khắc chế hỏa, thì chính là vô Pháp vô thiên. Không có thổ, thì không có hậu thế, thì sẽ tuyệt diệt.

Bài viết này nhằm mục đích thảo luận về văn hóa thần truyền của Trung Hoa và nội hàm của chữ Hán chính thống cũng như để giao lưu với các đồng tu, đồng thời hi vọng sẽ là lời cảnh tỉnh đối với người thường. Nếu có điều gì không thỏa đáng, mong rằng các đồng tu hãy dĩ Pháp vi sư, không bị can nhiễu phân tâm.

Người viết nhận thức còn nông cạn, xin được đưa ra để mọi người cùng bàn luận.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/271413Ngày đăng: 01-05-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.