Người quân tử không ghi nhớ ân oán xưaTác giả: Hinh Viên

 

[ChanhKien.org] Có một câu ngạn ngữ rằng “Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn”, câu này nghĩa là một người quân tử muốn báo thù thì cũng không nên vội vàng, mà sẽ luôn có cơ hội để trả thù. Tuy nhiên câu ngạn ngữ này cũng có mặt không tốt của nó, nếu một người lúc nào cũng ghi tâm khắc cốt oán thù, thể hiện rằng người này vô cùng thâm hiểm, vì vậy điều này không nên áp dụng.

Theo ghi chép của Triều dã thiêm tái có viết: Lý Nghi vốn mang thân phận địa vị thấp kém, phản bội chủ nhân mà bỏ trốn. Về sau vào cuộc chính biến dưới thời Đường Huyền Tông, Lý Nghi và Vương Mao Trọng lập được đại công, được bổ nhiệm làm tướng quân hộ vệ. Một ngày nọ, Lý Nghi đang đi trên đường tình cờ gặp lại chủ nhân cũ, lập tức Lý Nghi trốn sang một góc, không dám gặp mặt ông ta. Sau đó Lý Nghi đã ra lệnh cho tùy tùng của mình đi tìm vị chủ nhân trước đây, mời ông ta đến nhà của Lý Nghi, khiến vị chủ nhân cũ rất sợ hãi. Sau khi vị chủ nhân cũ đến nhà, Lý Nghi mời vị ấy ngồi ghế trên, lại tự mình cung kính bưng nước rót rượu cho vị ấy. Lý Nghi còn mời vị chủ nhân cũ ở lại nhà ông vài ngày.

Sau đó, khi Lý Nghi thượng triều đã trình tấu với hoàng đế rằng: “Thần nhận được ân huệ của quốc gia, được phong chức quan cao và bổng lộc hậu đãi. Nhưng vị chủ nhân xưa của thần nay thân phận lại thấp kém, thần nguyện ý đem một nửa chức quan và bổng lộc cấp cho vị chủ nhân xưa. Kính xin bệ hạ chấp thuận tâm nguyện ngu xuẩn của vi thần”. Hoàng đế khen ngợi nghĩa khí của Lý Nghi, cũng đề bạt vị chủ nhân xưa của Lý Nghi làm tướng quân, đồng thời vẫn giữ nguyên chức quan của Lý Nghi, nhờ điều này mà trong triều đình thịnh hành bầu không khí đạo nghĩa.

Những gì Lý Nghi đắc được chính là minh chứng cho ý nghĩa của câu “Lấy đức báo oán”. Hoàng đế khen ngợi nghĩa khí của Lý Nghi, lưu lại tấm gương cho thế gian học tập, từ đó mà đề cao chữ ‘Nghĩa’. Người quân tử chân chính không nên là người ghi hận nhớ thù đợi đến 10 năm, mà nên giống như Lý Nghi lấy đức báo oán. Nguyên nhân Lý Nghi rời bỏ vị chủ nhân xưa là vì ông ta đối xử không tốt với Lý Nghi, thế nhưng Lý Nghi không ghi nhớ hiềm khích cũ, điều này xứng đáng để chúng ta học tập.

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/258221Ngày đăng: 14-05-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.