“Mai Hoa Thi” phá giải thiên cơ – thế nhân đều đến từ thiên thượngTác giả: Mai Hoa

 

[ChanhKien.org] Dự ngôn trên toàn thế giới có rất nhiều, những sự việc đang phát sinh đều được dự đoán vô cùng chính xác. Ví như các dự ngôn chúng ta thường gặp là Thôi Bối Đồ, Mai Hoa Thi, Mã Tiền Khoá, Thiêu Bính Ca v.v. Đa số đều là đại đồng tiểu dị, đều là dự đoán trước được những sự việc đã và đang phát sinh, chuẩn xác đến nỗi người xem không thốt nên lời, mà đối với những sự việc sắp xảy ra trong tương lại có một số khác biệt không nhiều. Dự ngôn Mai Hoa Thi do Thiệu Ung đời nhà Tống sáng tác, điều đặc biệt nhất trong đó chính là hai câu đầu tiên, mà trong các dự ngôn khác không có.

I. Phá giải thiên cơ – Cửa Trời từ vạn cổ đã khai mở

Câu đầu tiên “Đãng đãng thiên môn vạn cổ khai” chính là để chỉ về lịch sử xa xưa của nhân loại, vốn không giống như thuyết vô Thần giảng rằng nhân loại có lịch sử mấy ngàn năm, mà là cực kỳ xa xưa từ rất lâu trước đó. Nhân loại cũng không chỉ có một thời kỳ, người Trung Quốc bình thường sẽ cho rằng thời kỳ văn minh nhân loại không dưới 5.000 năm, tuy nhiên chúng ta hãy suy xét cẩn thận một chút, trong các cổ thư như Chu Dịch, Bát Quái, Hà Đồ, Lạc Thư, Sơn Hải Kinh v.v. những kiến thức được viết trong đó đều vượt xa tri thức hiện nay của nhân loại chúng ta. Lại có rất nhiều các dạng các loại trí tuệ cùng dự ngôn là đến từ đâu, dùng thuyết vô Thần căn bản không cách nào giải thích được, không thể tìm ra nguồn gốc truyền thừa của chúng. Kỳ thực chúng đều được truyền thừa từ viễn cổ.

Thật ra lý giải về Thiên môn (cửa Trời), trong văn hoá người Trung Quốc không có gì xa lạ. Ví dụ như trong Tây Du Ký có Nam Thiên Môn, các chúng Thần muốn hạ giới đều phải đi qua đó, Na Tra đã từng đánh nhau với Long Vương ở đó. Là bởi vì chúng ta không nghĩ đem những sự việc này liên hệ lại mà thôi.

Chiểu theo cách nói về Thiên môn trong Mai Hoa Thi, tại thời kỳ viễn cổ xa xưa, của Trời đã mở rồi, chúng Thần đã đến, sáng tạo nên văn minh của nhân loại chúng ta hiện nay.

II. Chúng Thần hạ phàm – Mấy người quay về mấy người ở lại

Câu thứ hai “Kỷ nhân quy khứ kỷ nhân lai” chính là để phá mê. Chúng Thần đều là từ trên thiên thượng mà đến, Thần trong Tam giới có vị tu thành Thần Tiên quay về cũng có vị ở lại trở thành Bồ tát độ nhân, còn những vị do phạm phải sai lầm mà bị giáng chức Thần Tiên thì có ở khắp nơi, chẳng hạn như Bát Giới, Sa Tăng, Lý Bạch v.v. đều là những Thần Tiên bị giáng chức.

III. Thần Vận khai diễn – Màn Trời mở ra chúng Thần đến

Thần Vận đang trình diễn trên khắp thế giới, có người quả thật đã nhìn thấy cảnh tượng trên trời, chúng Thần trên vũ đài đang biểu diễn. Đây là huyễn cảnh hay là chân tướng? Vậy phải xem ngộ tính của cá nhân họ như thế nào. Ngộ tính của một người mà cao, mức độ lý giải sâu sắc, thì sẽ tin tưởng những điều này là thật. Còn những ai cố chấp vào thuyết vô Thần, sẽ cho rằng chỉ là huyễn tượng ảo giác (Tất nhiên những ai có thể xem Thần Vận đều là có duyên phận, ngộ tính cao, đa số đều tin tưởng).

Trong số những ca khúc biểu diễn của Thần Vận, có một bài hát tựa đề “Sinh mệnh đến từ thiên thượng” đã tiết lộ rõ ràng, mọi người đa số đều là đến từ trên trời, hãy đừng lưu luyến vinh hoa phú quý của người thường mà quên tìm đường quay trở về ngôi nhà tốt đẹp của chính mình.

Mục đích chân chính của dự ngôn Mai Hoa Thi, chính là kêu gọi con người vào thời khắc then chốt hãy thanh tỉnh lại, khôi phục nguyện vọng quay trở về, tìm thấy đường về nhà. Đại Pháp đã đến để dẫn dắt mọi người trở về, mọi người có nghe thấy không?

 

Chú thích: Để đọc hiểu nguyên văn bài thơ dự ngôn Mai Hoa Thi, xin tham khảo các bài viết khác của Chánh Kiến tại đây: Dịch giải dự ngôn «Mai Hoa Thi» thời nhà Tống

 

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/257741Ngày đăng: 02-04-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.