Diễn tấu sáo trúc: “Số điểm mai hoa Thiên Địa xuân”
[Chanhkien.org]

Sáng tác: Đệ tử Đại Pháp
Diễn tấu: Kỷ Vũ
Độ dài: 3 phút 28
Nhạc phổ: [.jpg]

Nghe Online (Real) | Download (Real)

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2003/02/20/shudianmeihuabiandichun.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/guzheng/2003/0219/20508.html

Share

Ngày đăng: 01-02-2012