Nhìn thấy trong định: Bộ luật âm phủ – Địa ngục du ký (Phần 1)Tác giả: Cổ Đạo

[ChanhKien.org] Đảng cộng sản là một âm hồn đến từ phương Tây, nó tuyên truyền đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, đấu với mọi vật, trong cuộc Đại cách mạng văn hóa, nó đã phá hủy tất cả văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, chùa chiền, miếu mạo. Nó còn lợi dụng giáo dục để truyền bá lý luận, tư tưởng thuyết vô thần, tôn sùng vật chất, khoa học, chú trọng những thứ hữu hình, kêu gọi người dân phải tin vào đảng, coi đảng như mẹ, đảng là quan trọng nhất, mọi thứ khác đều xếp sau đảng. Nó khiến con người sùng bái cuộc sống vật chất, dần dần xa rời nhận thức về Thần, từ đó khiến cho tư tưởng của con người bị phong bế, bị đảng cộng sản dễ dàng tẩy não.

Tập đoàn Giang Trạch Dân đã lợi dụng quyền lực độc tài chuyên chính của đảng cộng sản để bịa đặt, bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều người đã tin theo chúng mà không lắng nghe những lời giảng chân tướng của người tu luyện Đại Pháp, thậm chí còn nghe theo lời dối trá mà bức hại chết vô số người tu luyện Pháp Luân Công.

Trong lịch sử đã có quá nhiều bài học giáo huấn về bức hại người tu luyện Chính Pháp. Năm 300 trước công nguyên các tín đồ Cơ Đốc giáo đã bị Đế quốc La Mã bức hại và tàn sát. Ngày nay, bằng chứng rõ ràng là đảng cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp – một môn tu luyện Chính Pháp của Phật gia.

Trong quá trình tu luyện, một lần khi luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp, chỉ trong thời gian năm phút nhập định ngắn ngủi, tôi đã đi thăm Thập điện âm phủ và 16 vạn tầng địa ngục. Những gì tôi nhìn thấy đều là những điều trong tầng thứ sở tại của tôi, chia sẻ với mọi người hy vọng có thể cảnh tỉnh con người thế gian, nhắc nhở con người nên làm điều thiện, đừng làm điều ác, hiểu rõ chân tướng, tất sẽ được phúc báo.

Thập điện âm phủ gồm: 16 vạn tầng địa ngục, Tam thành, Ngũ Nhạc cung, Bát Quỉ Đại Vương phủ, Thập tầng Thẩm Phán điện, Thông Thiên Pháp Vương điện.

Từ xưa đến nay, mọi người đều nghe nói về Thập điện âm phủ và 18 tầng địa ngục, đây là thế giới mà con người sẽ phải tới sau khi chết, ngoại trừ người tu luyện có thành tựu trong quá trình viên mãn sẽ được các Giác Giả trong thế giới Chính Pháp môn đó đến đón đi, còn lại đều phải xuống Thập điện âm phủ chờ xét xử. Cảnh tượng 18 tầng địa ngục mà tôi nhìn thấy trong lần nhập định này không phải là 18 tầng địa ngục mà thuở nhỏ chúng ta được nghe kể, mà là 162.732 tầng, đây là con số mà tôi nhìn thấy trong lúc nhập định.

Trong định, tôi thấy mình ngồi trên một con voi lớn màu vàng, trên mình voi phủ áo giáp vàng, có treo chùm châu báu màu vàng lấp lánh, trông rất uy nghiêm, đi bên cạnh có mười vị Diêm Vương cưỡi trên những thần thú màu vàng đầu giống đầu hổ, thân giống thân tê giác. Một vị Diêm Vương trong đó nói: “Khoảng từ năm 1999 ở nhân gian, địa ngục được phân thành rất nhiều tầng, lúc đó Thông Thiên Pháp Vương Điện đã kiến tạo lại địa ngục theo Thiên lệnh truyền xuống âm phủ”.

Trên đường đi, tôi đã xem hết hơn 16 vạn tầng địa ngục, quỷ chịu cực hình trong đó đa số là những kẻ ác, tay chân của tà linh cộng sản, loạn thần và cả những người chưa làm tam thoái, chúng đã tham gia bức hại, bịa đặt, bôi nhọ, mổ cướp nội tạng của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại nhân gian. Lúc chúng bị hành hình, cảnh tượng máu me vô cùng đáng sợ, chúng thực sự rất hối hận, nét mặt lộ rõ vẻ đau khổ và cầu cứu. Tôi hỏi mười vị Diêm Vương bên cạnh có cách nào giúp họ giải thoát khỏi sự thống khổ ở địa ngục không? Diêm Vương nói: “Mấy chục năm cuộc sống ngắn ngủi nơi nhân gian, Phật Chủ với hồng ân hạo đãng đã truyền Đại Pháp cho thế nhân, ai cũng có cơ hội, người nhận rõ chân tướng và làm tam thoái tất sẽ có tương lai hạnh phúc. Nhưng những quỷ ở địa ngục này hầu hết là những kẻ bức hại Đại Pháp nên rất khó giúp họ thoát khỏi sự đau khổ ở địa ngục”.

Sau khi nghe những lời đó, tôi trở lại trạng thái bình thường, tiến vào một con đường ngập tràn ánh sáng trắng, lúc này, giọng nói của Diêm Vương văng vẳng bên tai: “Hãy truyền những lời này cho nhân gian, cảnh tỉnh thế nhân, người có thể hiểu được những lời này tất có thể trong họa mà đắc phúc”.

Bộ luật âm phủ viết:

Hồng trần cổn cổn thị phi tình

U u hoàng tuyền lục xích kính

Nhân sinh họa phúc tự tác lai

Âm dương bộ thượng vô lậu kính

Vấn thiên vấn địa vấn vô tri

Mạt thế vạn pháp giai thành không

Tác thiện tác ác tự hữu báo

Chuyển Luân Thánh Vương thiên luật định

Ngũ thiên tuế nguyệt bất kiến lân

Danh tình công quá thị yên vân

Bách gia Thần thần đắc thân ý

Kỳ Thần tầm lai vũ trung vận

Xướng văn chân tướng phục trung minh

Vật thương Đại Pháp nhân trung thân

Lai nhật công quá thanh sử kiến

Ám kiếp chuyển cơ chính phân phân

Chú giải:

 1. Hồng trần cổn cổn thị phi tình: chỉ thế gian tràn đầy nghiệp lực đen đúa như sóng cuồn cuộn, thị phi, đúng sai đều là tình.
 2. U u hoàng tuyền lục xích kính: chỉ hoàng tuyền (suối vàng) nơi âm phủ, “ lục xích kính” là đơn vị đo khắc trên thước Lỗ Ban chỉ sự tử biệt, cũng là độ rộng của con đường hoàng tuyền.
 3. Nhân sinh họa phúc tự tác lai: nghĩa là tự làm tự chịu.
 4. Âm dương bộ thượng vô lậu kính: Âm dương bộ chỉ hai quyển âm và quyển dương, ghi chép mọi việc trong quá khứ, hiện tại và tương lai, toàn bộ số mệnh của con người đều được ghi chép trong quyển âm dương thượng. “Vô lậu kính”: chỉ hết thảy những việc thiện, ác đã làm khi còn sống đều ở trong đó, không việc nào bỏ sót.
 5. Vấn Thiên vấn Địa vấn vô tri: Tam giới chính là cõi mê, tất cả sinh mệnh rớt xuống đây dù thiện hay ác đều sống trong vô tri.
 6. Mạt thế vạn pháp giai thành không: Đến thời mạt kiếp thì tất thảy các Pháp đều không còn linh nghiệm nữa.
 7. Chuyển Luân Thánh Vương thiên luật định: Vào thời mạt thế, vạn cổ cơ duyên, Chuyển Luân Thánh Vương sẽ mang “Chuyển Pháp Luân” để chuyển động thiên luật, định ra Pháp mới, Đại Pháp sẽ hồng truyền, mọi người đều có cơ hội được nghe Đại Pháp.
 8. Bách gia Thần thần đắc thân ý: Đất nước Trung Quốc cổ xưa được gọi là Thần Châu, “bách gia” nghĩa là “trăm họ”, ý là chúng Thần trên thiên thượng theo Phật Chủ xuống Thần Châu để đắc thân người.
 9. Kỳ Thần tầm lai vũ trung vận: Sự từ bi của Thần và chân tướng, sẽ đánh thức thế nhân qua các vũ điệu “Thần Vận”, cho con người thêm một cơ hội lựa chọn quay trở về thiên thượng.
 10. Vật thương Đại Pháp nhân trung thân: Chớ làm tổn hại, bôi nhọ những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đang cứu người. Họ là “Thần” đang mang thân người thường.
 11. Ám kiếp chuyển cơ chính phân phân: Thời mạt kiếp mọi pháp đều không linh, Chuyển Luân Thánh Vương xoay chuyển Pháp Luân, chính Thiên, chính Địa, Chính Tam tài, truyền Pháp độ nhân cứu chúng sinh.

Tôi viết ra những điều nhìn thấy trong tầng sở tại của mình để thức tỉnh người đời còn nghe theo ác đảng Trung cộng mà bôi nhọ, bức hại người tu luyện Đại Pháp, cũng để nhắc nhở bản thân nên làm tốt những gì cần làm, không được lười nhác, an dật tìm lý do buông lơi tu luyện. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.

Xem tiếp Phần 2

Dịch từ: www.zhengjian.org/node/242206Ngày đăng: 28-03-2019

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.