Phủ định toàn bộ sự an bài tà ác của cựu thế lực tại thế gianTác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org] Xã hội nhân loại hiện nay là sự an bài tà ác của cựu thế lực nhằm khiến cho các đệ tử Đại Pháp vào lúc cuối cùng đều bị hủy trong người thường. Với mỗi người tại thế gian chúng đều đã an bài tỉ mỉ từng ý niệm, từng lời nói cử chỉ, hết thảy nhân loại đều đang vận động theo cơ chế đã được chúng an bài. Khi nào xã hội xuất hiện sự việc gì, những người nào sẽ hành động, hành động ra sao, sẽ hô những khẩu hiệu gì, ai hô, nói những lời nào, ai nói, các ngành các nghề trong xã hội, các loại bố cục, vạn sự vạn vật nơi thế gian, những thay đổi về tình hình kinh tế, xã hội, chính trị, mâu thuẫn giữa người với người, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh, các loại thiên tai nhân họa, v.v.. những việc đó đều đã được an bài cả rồi, khi đến lúc chúng sẽ tự động xuất hiện.

Hết thảy điều này chính là thể hiện cụ thể của cựu thế lực tại nhân gian, biểu hiện của mỗi người trong xã hội người thường đều là thể hiện cụ thể của cựu thế thực tại thế gian. Đây là một xã hội hoàn toàn do cựu thế lực an bài; một xã hội chịu sự khống chế của các nhân tố phụ diện, hoàn toàn đi ngược lại với quy phạm đạo đức truyền thống nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; nó hủy diệt tín ngưỡng vào Thần Phật, tôn sùng tín ngưỡng vào khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh, khiến cho trắng đen lẫn lộn, nhân tâm bị ma tính dẫn động. Đệ tử Đại Pháp căn bản không thể thừa nhận một trạng thái xã hội nhân loại bất bình thường như vậy.

Chúng ta nên phủ nhận toàn bộ trạng thái và biểu hiện của nó, nếu không, việc phủ định hoàn toàn cựu thế lực vẫn còn có lậu. Bởi vì tu luyện trong hoàn cảnh như vậy, những vấn đề mà người tu luyện gặp phải đều có liên quan trực tiếp đến các mâu thuẫn, các quan hệ xã hội, quan hệ giao tiếp và các loại trạng thái nơi thế gian. Nếu không nhận thức thanh tỉnh đối với những sự việc này thì chúng ta có thể sẽ vô tình dùng nhân tâm đối đãi với các trạng thái trong xã hội, sự phát triển của khoa học kỹ thuật hay các loại hiện tượng nơi thế gian. Cảm thấy việc này bình thường, việc kia có thể chấp nhận được, thích cái này, thích cái kia, cái này tiến bộ, cái kia thật tốt, quan tâm cái này, bất bình cái kia, con người biểu hiện thế này có thể chấp nhận được, biểu hiện thế kia có thể hiểu được…, kỳ thực chúng ta đã vô thức thừa nhận sự an bài của cựu thế lực đối với xã hội nhân loại hiện nay rồi, việc tu luyện của chúng ta có thể sẽ gặp phải một số vấn đề mà không thể tìm được nguyên nhân.

Con người có quy phạm đạo đức của con người, đó là do Thần định ra, chúng ta không nên thừa nhận mà cần phủ định triệt để hết thảy những biểu hiện không phù hợp với quy phạm đạo đức truyền thống nhân, lễ, nghĩa, trí, tín của con người. Chúng ta cần phủ định sự an bài của cựu thế lực, phủ định tính hợp pháp cho sự tồn tại của nó, chứ không phải là phủ định sự tồn tại khách quan của nó, cần phân biệt rõ nó và không thừa nhận hết thảy các sinh mệnh tà ác, các nhân tố tà ác ở đằng sau nó. Như vậy mới có thể thanh tỉnh quy chính nó, khiến nó có thể phát huy tác dụng giúp chúng ta trong khi tu luyện chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Một chút thể ngộ cá nhân, mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/241584

 Ngày đăng: 23-01-2018

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.