Hội họa Trung Quốc: “Ánh sáng trong đêm”[Chanhkien.org]

Hội họa: “Ánh sáng trong đêm”; tác giả: Tân Dịch

LightintheDark

Hội họa: “Kiên định”; tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán

Perseverance

Hội họa: “Truyền chân tướng chốn núi sâu”; tác giả: Minh Ngôn, đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông

SpreadtheTruthinMountains

Hội họa: “Kỳ hoa xuân ý đồ”; tác giả: Bạch Ngọc, đệ tử Đại Pháp ở Lan Châu

FlowersBlossominSpring

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/111141


Ngày đăng: 17-09-2014