Hội họa chứng thực Pháp: “Một đường phong trần”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

NhatLoPhongTran

[Chanhkien.org] Bức họa “Một đường phong trần” lấy đề tài một lần đi giảng chân tướng của đồng tu người nhà tác giả và các đồng tu khác vào tháng 12 năm 2012. Ngày hôm ấy, đồng tu người nhà tác giả và các đồng tu khác đã đến một thành phố ở biên giới của tỉnh để giảng chân tướng. Giữa mặt đất phủ đầy tuyết buổi đêm, họ vẫn lái xe, treo biểu ngữ, dán tờ poster chân tướng, phát tài liệu chân tướng không ngừng suốt dọc đường. Cuối cùng 15 thùng tài liệu chân tướng mà họ chuẩn bị sẵn đã được phát hết hoàn toàn.

Bức họa là tác giả cảm khái mà sáng tác nên.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/118760


Ngày đăng: 21-11-2013