Hội họa Trung Quốc: “Giảng chân tướng”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Tác phẩm hội họa chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục: "Thu thập chữ ký".

Tác phẩm hội họa chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục: “Thu thập chữ ký”.

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục cảm động sáng tác sau khi phát chính niệm giải cứu đồng tu: "Cười ngạo giá rét".

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục cảm động sáng tác sau khi phát chính niệm giải cứu đồng tu: “Cười ngạo giá rét”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/125280Ngày đăng: 20-02-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.