Hội họa Trung Quốc: “Giảng chân tướng”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Tác phẩm hội họa chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục: "Thu thập chữ ký".

Tác phẩm hội họa chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục: “Thu thập chữ ký”.

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục cảm động sáng tác sau khi phát chính niệm giải cứu đồng tu: "Cười ngạo giá rét".

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục cảm động sáng tác sau khi phát chính niệm giải cứu đồng tu: “Cười ngạo giá rét”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/125280


Ngày đăng: 20-02-2014