Hội họa chứng thực Pháp: “Thánh liên tán”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[Chanhkien.org]

ThanhLienTan

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/113837Ngày đăng: 19-12-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.