Ngũ Giới hòa thượng phạm sắc giới đọa hồng trầnTác giả: Đồng Tâm

[Chanhkien.org] Rất nhiều người đều biết Tô Đông Pha là nhà thơ, nhà thư họa nổi tiếng thời Bắc Tống, từng nhậm chức Hàn Lâm học sĩ, làm quan đến thượng thư bộ Lễ, mà không biết kiếp trước ông từng là một người xuất gia. Thực ra ở một bài thơ trong «Nam Hoa Tự», ông đã vén mở chỗ mê: “Ngã bản tu hành nhân, Tam thế tích tinh luyện, Trung gian nhất niệm thất, Thụ thử bách niên khiển“. Nghĩa là ta vốn là một người xuất gia tu hành Phật Pháp, từng ba đời chuyển sinh tu hành nơi cửa Phật, tu được rất tốt, đến một tầng thứ nhất định. Tuy nhiên chỉ vì sai lầm một niệm mà phạm điều xấu, bị đọa xuống trần thế, khiến hoạn nạn khổ cực một đời, đây chính là trừng phạt do tự mình gây ra.

Như vậy kiếp trước của Tô Đông Pha là người xuất gia kia? Đã phạm phải sai lầm lớn gì? Nghe nói kiếp trước của ông là Ngũ Giới hòa thượng, bị mù một mắt, từng là trụ trì một tự viện ở Thiểm Hữu. Có một lần Ngũ Giới hòa thượng phát hiện ở ngoài cửa chùa có một bé gái bị vứt bỏ, mới đem vào chùa nuôi lớn, đặt tên là Hồng Liên. Hồng Liên lớn lên xinh đẹp lạ thường, Ngũ Giới hòa thượng dần sinh ra tâm dục sắc niệm, để rồi phá đại giới sắc dục. Ông có một sư đệ gọi là Minh Ngộ, khi nhập định biết được sự việc này, mới làm thơ điểm tỉnh ông. Ngũ Giới hòa thượng cảm thấy hổ thẹn, tọa hóa mà rời đi. Minh Ngộ thấy vậy trong tâm nghĩ: “Sư huynh đi sai bước này, tạ thế e rằng lại hủy báng Phật Pháp, vậy thì sẽ vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên được! Ta phải giúp ông ấy thoát khỏi con đường sai này”. Đoạn vội vàng tọa hóa, theo Ngũ Giới hòa thượng đầu thai mà đi, chuyển sinh thành người bạn thân của Tô Đông Pha, đó là Phật Ấn thiền sư.

Sở dĩ nói Tô Đông Pha là Ngũ Giới hòa thượng chuyển thế, là bởi vì ông còn nhiều dấu vết trong đời này. Ví như mẹ ông lúc mang thai, từng mộng thấy một tăng nhân tới xin tá túc; vị tăng nhân này phong thái đường hoàng, và bị mù một con mắt. Ngoài ra, trước khi Tô Đông Pha đến Quân Châu, thì Vân Am hòa thượng, Tô Triết, Thông hòa thượng, ba người cùng có một giấc mộng: Ba người cùng ra ngoài thành nghênh đón Ngũ Giới hòa thượng. Hơn nữa Tô Đông Pha cũng tự mình nói, năm ông tám, chín tuổi, từng mộng thấy kiếp trước mình là một tăng nhân, qua lại vùng Thiểm Hữu (Ngũ Giới hòa thượng chính là người Thiểm Hữu). Khả năng là do đặc tính đời trước, nên Tô Đông Pha đời này là người có gia đình, nhưng thích mặc y phục người xuất gia, bình thường triều phục thì hay mặc đồ của tăng nhân.

Thông qua ví dụ này có thể thấy, Ngũ Giới hòa thượng nguyên là thiện tâm thanh tịnh, tu hành đúng đắn. Nhưng vì phạm đại giới sắc dục mà bị trừng phạt, không thoát khỏi nỗi khổ trần thế. Nhìn lại mới thấy tu luyện là nghiêm túc nhường nào! Sai lầm một niệm có thể hủy đạo quả khổ tu cả một đời. Tuy nhiên vì thiện căn tu hành ba đời, nên ông vẫn khác với người bình thường, rất có thành tựu về phương diện thi từ văn học. Dù vậy, đánh mất đạo quả thì đúng là cái được chẳng bõ cho cái mất, không thể sánh được. May nhờ có người bạn tốt là Phật Ấn chỉ đường, ông hết sức tán đồng tu hành Phật Pháp, tâm muốn giúp đời lợi dân là rất rõ ràng. Chỉ có kiếp sau ông gặp lại cơ duyên tu luyện, mới không phụ đại nguyện phản bổn quy chân ban đầu.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/112374Ngày đăng: 06-10-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.