Ca dao: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”Tác giả: Tịnh Thực

[Chanhkien.org]

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Khư bệnh kiến kỳ hiệu;
Tu tâm tố hảo nhân,
Luyện công thân thể hảo.

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Giáo nhân tẩu chính Đạo;
Lao ký Chân Thiện Nhẫn,
Tương lai hữu phúc báo.

Tạm dịch:

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Chữa bệnh thật kỳ diệu;
Tu tâm làm người tốt,
Luyện công thân thể hảo.

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Dạy người theo chính Đạo;
Nhớ lấy Chân-Thiện-Nhẫn,
Tương lai có phúc báo.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2004/5/31/27405.htmlNgày đăng: 19-08-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.