Thiển ngộ khi học kinh văn mới “Tuyển trạch”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Sau khi Sư phụ cho đăng kinh văn mới “Tuyển trạch”, xem xong lần đầu, tôi cảm giác là Sư phụ viết cho người thường đọc. Để con người thế gian được đắc cứu, Sư phụ quả thật đã khổ tâm khuyên bảo, dẫn dắt từng bước, ân cần chỉ bảo, dạy dỗ người đời. Xem được mấy lượt, lại có một chút lý giải mới, tôi cảm giác là Sư phụ viết cho tất cả chúng sinh. Dưới đây bàn một chút thiển ngộ của bản thân với kinh văn mới, không phải giải thích Pháp, có chỗ nào không ổn kính mong chỉ giáo.

1. Viết cho người Trung Quốc. Nói với người Trung Quốc rằng tà đảng không phải là Cứu Thế Chủ, không được lọt vào thành ma quỷ, không được ôm giữ hy vọng vào tà đảng. Tà đảng tự sụp đổ khi bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, cứu độ thế nhân là chỉ có Đại Pháp; liễu giải chân tướng, thoái xuất tà đảng mới là hy vọng được cứu.

2. Viết cho người Tây phương. Nói với người Tây phương rằng Đại Pháp cứu thế xuất sinh tại Đông phương và đã truyền sang Tây phương, bởi vậy không được thỏa hiệp với tà đảng Trung Cộng. Đặc biệt là các quan viên Tây phương, không được vì lợi ích trước mắt mà lọt vào thành ma quỷ, mất đi cơ hội được cứu, và gây tai họa cho người Trung Quốc.

3. Viết cho người có tín ngưỡng tôn giáo. Sáng Thế Chủ lựa chọn truyền Đại Pháp ở Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc có tà đảng Trung Cộng; chính Pháp truyền ra ắt có tà ma can nhiễu phá hoại, đệ tử Đại Pháp cũng từ đó mà được tôi luyện. Năm xưa Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Jesus truyền Pháp độ nhân cũng gặp phải bức hại tương tự như vậy. Hiện nay Sáng Thế Chủ đến nhân gian truyền Đại Pháp để cứu vãn vũ trụ và chúng sinh, ai nghe hoang ngôn lừa dối của tà đảng sẽ lựa chọn sai phương hướng, từ đó mất đi hy vọng được cứu.

4. Viết cho đệ tử Đại Pháp ngày trước. Đệ tử Đại Pháp ngày trước đã nhận lợi ích từ Đại Pháp, cũng biết Đại Pháp là tốt, nhưng vì tà đảng bức hại mà bỏ tu luyện. Để thành tựu Phật thể kim cương, tất phải trải qua trăm lần luyện rèn; đồ đệ Đại Pháp cũng phải chịu nạn như Phật Thích Ca Mâu Ni hay Chúa Jesus năm xưa, tất nhiên Sáng Thế Chủ gánh chịu còn nhiều hơn. Khi đệ tử Đại Pháp tu luyện kết thúc sẽ viên mãn, còn tà đảng sẽ tan thành tro bụi, khi ấy ai từ bỏ Đại Pháp đã đánh mất cơ duyên, hối hận không sao tả được.

5. Viết cho đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Sư phụ đã lựa chọn chúng ta, chúng ta đã chọn theo Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp tu luyện trong Chính Pháp đã qua 13 năm bức hại; tà đảng bức hại Đại Pháp, Pháp lý vũ trụ không dung thứ, tà đảng cuối cùng sẽ bị tiêu hủy. Sư phụ chẳng qua chỉ lợi dụng lửa thiêu tà đảng để rèn luyện đệ tử Đại Pháp thành kim cương, đồng thời giúp đệ tử Đại Pháp lập uy đức khi trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Trước mắt tà đảng đang đối diện với sụp đổ, Chính Pháp sắp kết thúc, đệ tử Đại Pháp là hy vọng đắc cứu duy nhất của thế nhân, trong thời gian hữu hạn này nhất định phải nắm lấy cơ hội cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, đây mới là trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, nhất định phải hoàn thành tốt.

Bái đọc toàn văn “Tuyển trạch”, thấy từng câu từng chữ đều hàm chứa từ bi hồng đại của Sư phụ, chỉ dẫn con đường ánh vàng kim cho chúng sinh. Thực ra trong «Hồng Ngâm III» Sư phụ đã viết các lời bài hát “Thiện ác tự tuyển”, “Tuyển trạch”, “Tự tuyển”, “Tuyển nả biên”, v.v. sớm chỉ rõ phương hướng cho chúng sinh, cấp đầy đủ cơ hội lựa chọn. Có thể thời gian không đợi người, không thể kéo dài mãi vô kỳ hạn được, nên khi chúng sinh còn do dự trước ngã tư đường, trước khi thời khắc Pháp Chính Nhân Gian tới, Sư phụ còn cấp một cơ hội tuyển trạch cuối cùng cho chúng sinh. Sáng Thế Chủ đại từ đại bi như vậy đấy! Hỡi các chúng sinh mê mờ, mau hiểu rõ chân tướng, đưa ra lựa chọn đúng đắn! Hỡi các đồng tu năm xưa, mau trở về hàng ngũ tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đang đợi các vị, chúng sinh của các vị đang đợi các vị trở về, nếu không họ sẽ không thể đắc cứu, các vị cũng phải chịu kết cục thảm hại! “Trảo trụ giá vạn cổ cơ duyên, Bất yếu tái bồi hồi” (Hồng Ngâm III). Đừng chần chừ nữa, chỉ có tuyển trạch Đại Pháp, vứt bỏ tà đảng, các vị mới có thể được cứu và trở thành sinh mệnh trong vũ trụ mới!

Xem thêm:

>> Tuyển trạch

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/111212Ngày đăng: 20-06-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.