Tuyển trạch[Chanhkien.org]

選擇

救世的大法出生在東方,
但不是中共邪黨。
創世主為何選擇那塊土壤?
因為用燃燒邪黨錘煉金剛。
大法徒與受難的覺者有甚麼兩樣?
人不要選錯了方向,
討好邪政會上魔鬼的當。
大法從中國已傳向西方,
了解真相才是得救的希望!

李洪志
二零一二年五月三日

Phiên âm:

Tuyển trạch

Cứu thế đích Đại Pháp xuất sinh tại Đông phương,
Đãn bất thị Trung Cộng tà đảng.
Sáng Thế Chủ vi hà tuyển trạch na khối thổ nhuỡng?
Nhân vi dụng nhiên thiêu tà đảng chuỳ luyện kim cương.
Đại Pháp đồ dữ thụ nạn đích Giác Giả hữu thậm ma lưỡng dạng?
Nhân bất yếu tuyển thác liễu phương hướng,
Thảo hảo tà chính hội thượng ma quỷ đích đương.
Đại Pháp tùng Trung Quốc dĩ truyền hướng Tây phương,
Liễu giải chân tướng tài thị đắc cứu đích hy vọng!

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất nhị niên ngũ nguyệt tam nhật

Diễn nghĩa:

Lựa chọn

Đại Pháp cứu rỗi thế giới được xuất sinh ở Đông phương,
Nhưng không phải tà đảng Trung Cộng [có khả năng cứu độ thế giới].
Sáng Thế Chủ vì sao lựa chọn miền đất ấy?
Vì lấy việc thiêu tà đảng để rèn luyện kim cương.
Đồ [đệ] Đại Pháp nào khác chi những Giác Giả đã từng chịu nạn?
Con người chớ chọn lựa sai phương hướng,
Thoả theo nhóm chính trị tà ác sẽ lọt vào thành ma quỷ.
Đại Pháp đã truyền từ Trung Quốc sang Tây Phương,
Liễu giải chân tướng thì mới có hy vọng được cứu!

Lý Hồng Chí
3 Tháng Năm, 2012

Tiếng Anh:

To Choose

The Dafa (the Great Way) that saves the world was born in the East,
It is not the wicked Chinese Communist Party [that can save the world].
Why did the Lord Creator choose that land?
To use the flames burning the wicked Party to temper the Vajras.
Are Dafa disciples any different from the Christ?
People, do not choose the wrong direction,
Curry favor with the wicked regime, and you’ll be duped by demons.
Dafa has already spread to the West from China,
Only by learning the truth is there hope of salvation!

Li Hongzhi
May 3, 2012

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dịch từ:

http://big5.minghui.org/mh/articles/2012/5/3/256645.html
http://pureinsight.org/node/6244Ngày đăng: 06-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.