Tranh thêu: “Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”[Chanhkien.org] Một vị đệ tử Đại Pháp cao tuổi tại Quý Dương đắc Pháp năm 1996, và từng tự mình nghe Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp. Qua tu luyện nhiều năm, đệ tử này vô cùng nhớ Sư tôn, và trong khi âm thầm làm tốt ba việc, cũng giành thời gian làm tranh thêu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ, lấy đó để biểu đạt lòng tôn kính và cảm ân đối với Sư tôn.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2012/1/5/79685.html


Ngày đăng: 04-03-2012