Tác phẩm gốm sứ gửi Triển lãm Mỹ thuật Pháp Luân Đại Pháp: “Chân Thiện Nhẫn” và “Pháp Luân”
Tác giả: Lin Shu, đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[Chanhkien.org]

Tác phẩm gốm sứ gửi Triển lãm Mỹ thuật Pháp Luân Đại Pháp: “Chân Thiện Nhẫn” và “Pháp Luân:”

Dưới đây là bộ tác phẩm gốm sứ gửi Triển lãm Mỹ thuật Pháp Luân Đại Pháp: ba chữ “Chân Thiện Nhẫn” và “Pháp Luân”. Tác giả những tác phẩm này là một đệ tử Đại Pháp người Đài Loan.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

‘Chân’.

‘Thiện’.

‘Nhẫn’.

‘Pháp Luân’.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/6/13/22035.html
http://pureinsight.org/node/1688

Share

Ngày đăng: 03-05-2011