Sản phẩm: Kẹp sáchTác giả: San Liên

[ChanhKien.org]

Mặt trước của kẹp sách là tranh do các đệ tử Đại Pháp vẽ tay, mặt sau là trích đoạn các bài thơ của đệ tử Đại Pháp đăng trên trang web Chánh Kiến tiếng Trung (zhengjian.org).

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/288164Ngày đăng: 09-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.