Tác phẩm gốm sứ gửi Triển lãm Mỹ thuật Pháp Luân Đại Pháp: Hai dòng thơ trong «Hồng Ngâm»
Tác giả: Lin Shu, đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[Chanhkien.org]

Tác phẩm gốm sứ gửi Triển lãm Nghệ thuật Pháp Luân Đại Pháp: Hai dòng thơ trong «Hồng Ngâm».

(Trái) Công tu hữu lộ tâm vi kính
(Phải) Đại Pháp vô biên khổ tố chu

Tạm dịch:

Tu luyện có đường tâm là tắt
Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền

(“Pháp Luân Đại Pháp, «Hồng Ngâm»)

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/1701

Share

Ngày đăng: 03-05-2011