Tác phẩm gốm sứ gửi Triển lãm Mỹ thuật Pháp Luân Đại Pháp: Hai dòng thơ trong «Hồng Ngâm»Tác giả: Lin Shu, đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[Chanhkien.org]

(Trái) Công tu hữu lộ tâm vi kính
(Phải) Đại Pháp vô biên khổ tố chu

Tạm dịch:

Tu luyện có đường tâm là tắt
Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền

(“Pháp Luân Đại Pháp, «Hồng Ngâm»)

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/1701Ngày đăng: 03-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.