Tác phẩm gốm sứ gửi Triển lãm Mỹ thuật Pháp Luân Đại Pháp: Thư pháp và hoa senTác giả: Lâm Thủy Minh (Đài Loan)

[Chanhkien.org]

Trái: Ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” và toàn văn kinh văn “Dự liệu cho Pháp Chính Nhân Gian” của Sư phụ lý Hồng Chí. Chữ được khắc theo kiểu Lệ thư.

Giữa: Vòng tròn thứ nhất là “Pháp Luân Tu Luyện Đại Pháp” cùng ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, sau đó là “Pháp Chính Càn Khôn”. Chữ được khắc theo kiểu Triện thư. Phần đề tự được khắc theo kiểu Hành thư.

Phải: Điêu khắc hoa sen với những đường viền mạ vàng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/6/15/22034.html
http://pureinsight.org/node/1714


Ngày đăng: 13-10-2011