Lời tiên tri của Chúa JesusTác giả: Lâm Phong

[Chanhkien.org]Tôi giảng cho chư vị, các Đại Giác Giả đã an bài sự kiện ngày hôm nay, như vậy trong quá trình diễn hóa của vũ trụ hết thảy sự việc đều là để mở đường cho sự kiện này. Vào thời kỳ đầu hình thành vũ trụ đã vì đại sự tối hậu mà an bài, như vậy rất nhiều sự việc đều có thể là vì thời mạt kiếp ngày hôm nay, lần truyền chính Pháp cuối cùng này mà an bài“. (“Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải”, bản dịch chưa chính thức)

Chương I, Phúc âm Matthew là một phần tối quan trọng trong “Tân Ước toàn thư” của Thánh Kinh. Bởi vì người ta thường cho rằng ghi chép trong chương đầu tiên là hoàn chỉnh và chân thật nhất (Matthew là một trong 12 sứ đồ của Chúa Jesus, từng là một người thu thuế). Kinh điển trong Chương I chính là “Bài giảng trên núi” (The Sermon on the Mount), hay tiết 5. Phần này ghi lại lần giảng đạo đầu tiên của Chúa Jesus, trong đó rất nhiều danh ngôn được lưu truyền rộng rãi. Chẳng hạn Chúa Jesus giảng với các đệ tử rằng: “Các ngươi là muối của đất”, “Các ngươi là ánh sáng của thế gian”, v.v. Ngay sau đó Chúa Jesus có một đoạn “luận về luật pháp” (The Law 5-17,18). Chúa Jesus nói:

Các ngươi đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ ‘Luật Pháp và Các Tiên Tri.’ Ta đến không phải để hủy bỏ nhưng để làm trọn. Vì quả thật, Ta nói với các ngươi, trước khi trời đất qua đi, một chấm, một nét trong Luật Pháp cũng không được bỏ qua, cho đến khi mọi sự được làm trọn.”

Nguyên văn tiếng Anh:

Think not that I have come to abolish the Law and the prophets; I have come not to abolish them but to fulfill them. For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the Law until all is accomplished.”

“Luật pháp” (The Law) ở đây, trong quá khứ người ta đều lý giải là chỉ luật pháp của Do Thái giáo, thậm chí có bản dịch tiếng Anh cá biệt còn thêm vào định ngữ “Moses”, tức “luật pháp Moses” (đại đa số bản tiếng Anh dịch là “The Law”).

“The Law” mà Chúa Jesus nói tới là chỉ điều gì? Chúng ta ở đây không phải là phê phán luật pháp Do Thái, tuy nhiên luận thuật và hành vi sau đó của Chúa Jesus cho thấy Ngài không hề động chạm hay tuân theo luật pháp Do Thái nào cả. Thậm chí lời giảng của Ngài còn chọc giận Do Thái giáo và cuối cùng Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. “Luật pháp” (The Law) mà Chúa Jesus nói đến ở đây là mang hàm nghĩa tượng trưng đặc thù, là một lời khải thị rất xa xôi. “The Law” mà Ngài nói tới chính là Đại Pháp vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn” đang hồng truyền tại nhân gian ngày hôm nay. Chúa Jesus nói vô cùng rõ ràng, Ngài tới để thực thi và làm trọn Pháp này (fulfill). Cuối cùng Ngài nói “cho đến khi mọi sự được làm trọn” (until all is accomplished). Tôi cho rằng đây chính là chỉ “Chính Pháp” ngày hôm nay. Chúa Jesus đã nói mười phần minh xác về sứ mệnh của Ngài: “Ta chỉ phụng sai khiến tới tìm những Con Chiên bị mê lạc giữa những người Israel” (15-21)

Bất kể sự kiện lớn nào trong lịch sử cũng đều có quan hệ với Đại Pháp hồng truyền ngày hôm nay. Thực ra Chúa Jesus đã giảng dự ngôn về thời mạt kiếp, chỉ bởi lĩnh ngộ của người ghi chép hữu hạn, tiến hành một vài sửa đổi, nên người đời sau không hiểu được hàm ý chân chính trong đó.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/16/9824.htmlNgày đăng: 15-02-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.