Vườn thơ Chánh Kiến: Học kinh văn mới của Sư phụ «Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp»Tác giả: Vân Liên

[Chanhkien.org]

Học Sư phụ tân kinh văn «Đại Pháp đệ tử tất tu học Pháp»

Đả khai võng hiệt mục bất chuyển,
Sư tôn Thánh dung tự nhãn tiền.
Nhãn hàm nhiệt lệ khán sổ biến,
Vô biên Pháp lý diệu quang diệm.
Truân truân giáo hối tấm tâm phi,
Tự tự cú cú nhuận tâm điền.
Pháp lý đối chiếu trảo tự kỷ,
Chư đa bất túc nhất nhất hiển.
Học Pháp hữu thời tâm lưu hiệu,
Lưu vu hình thức phí thời gian.
Chỉnh thể phối hợp cường điệu ngã,
Bất hợp kỷ nguyện cải dung nhan.
Tư tưởng thường bị ác toản không,
Hoàn đương thị kỷ cường chính niệm.
Tam sự bất năng đồng thời kiêm,
Trợ Sư thần lộ hữu khuyết hám.
Pháp lý vô biên ngộ tại tiên,
Tự cảm thực tu soa cự viễn.
Hạnh đắc Sư tôn hựu chỉ điểm,
Nhiên tắc nhưng tại mê mông gian.
Kim hậu cánh tu đa tinh tiến,
Sự sự đối chiếu Pháp trung nghiêm.
Khẩn cân Sư tôn Chính Pháp lộ,
Đoái hiện thệ nguyện tùy Sư hoàn.

Tạm dịch:

Học kinh văn mới của Sư phụ «Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp»

Mở ra trang mạng mắt không chuyển,
Thánh dung Sư tôn tại nhãn tiền.
Đôi mắt đẫm lệ nhìn mấy lượt,
Hào quang Pháp lý chói vô biên.
Cung kính suy ngẫm lời Thầy dạy,
Từng câu từng chữ thấm tâm điền.
Đối chiếu Pháp lý tìm tự kỷ,
Bao nhiêu thiếu sót phải xới lên.
Có lúc học Pháp tâm lơ đễnh,
Chạy theo hình thức phí thời gian.
Nhấn mạnh bản thân hơn chỉnh thể,
Không hợp ý mình đổi dung nhan.
Tư tưởng thường bị tà can nhiễu,
Còn tự cho mình thật giỏi giang.
Không thể đồng thời kiêm ba việc,
Con đường trợ Sư còn gian nan.
Pháp lý vô biên cần ngộ trước,
Cảm thấy thực tu còn khó khăn.
May được Sư tôn lại chỉ điểm,
Thấy chỗ thua kém tự ăn năn.
Sau này càng tu càng tinh tấn,
Sự sự đối chiếu Pháp thật nghiêm.
Bắt kịp Sư tôn đường Chính Pháp,
Theo Thầy trở về tròn ước nguyện.

*  *  *  *  *

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/7/25/76224.htmlNgày đăng: 25-07-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.