Ý nghĩa của sự tồn tạiTác giả: Chung Cổ Lâu

[Chanhkien.org] Mọi thứ trong vũ trụ này đều tồn tại với một lý do, nếu không nó sẽ không hiện hữu.

Vì Pháp, chúng sinh trong vũ trụ tồn tại, và mỗi sinh mệnh có môi trường sống của nó đi kèm với các tài nguyên liên quan. Chúng ta biết rằng chim có thể bay, cá có thể bơi, và ngựa có thể chạy. Chúng được ban cho các khả năng nhất định để hoàn thành sứ mệnh cho sự tồn tại của chúng.

Ở các tầng thứ khác nhau tại các không gian khác nhau, hoàn cảnh của sự tồn tại biến đổi từ sinh mệnh này đến sinh mệnh khác, và từ vật chất này đến vật chất khác. Mục đích sự tồn tại của chúng cũng rất khác nhau. Lấy ví dụ, hãy so sánh Trái đất với thiên thể mênh mông kia.

Chúng ta biết rằng mỗi sinh mệnh và vật chất chỉ là một lạp tử trong vũ trụ bao la. Tuy nhiên, sự tồn tại của chúng có những ý nghĩa khác nhau. Cũng như vậy, sự tồn tại của một người có ý nghĩa khác với sự tồn tại của một vị Phật, Đạo, Thần. Điều này, đến lượt nó, lại ảnh hưởng đến sự nhận thức môi trường xung quanh. Lấy ví dụ, một hạt cát dường như vô nghĩa trong mắt một người thường; thế nhưng, Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rằng có tam thiên đại thiên thế giới trong một hạt cát. Còn dưới con mắt một vị Thần, Trái đất thật quá ư nhỏ bé, chỉ như phần nhỏ của một hạt cát.

Sở dĩ Tam giới, Trái đất và con người rất quan trọng vào thời điểm này, là vì Phật Chủ đang ở đây để Chính Pháp. Các đệ tử Đại Pháp cũng ở đây để tu luyện và trợ Sư Chính Pháp. Chúng sinh đã hình thành rất nhiều quan niệm khi nhận thức về chính họ và môi trường xung quanh.

Lịch sử đã giao cho các đệ tử Đại Pháp một sứ mệnh thiêng liêng, và kèm theo đó là tầm quan trọng và uy đức vĩ đại. Nhiều vị Thần ở tầng thứ rất cao ghen tỵ với chúng ta là vì họ không có được vinh diệu ấy. Cơ hội này đối với chúng ta là chưa từng có tiền lệ và sẽ không bao giờ có lại nữa. Do đó, yêu cầu đối với đệ tử Đại Pháp cũng là rất nghiêm khắc. Đó là bởi vì chúng ta tồn tại đồng thời với Chính Pháp, cho nên sinh mệnh chúng ta là có ý nghĩa đặc biệt.

Hãy suy ngẫm, chúng ta phải nhận ra rằng mọi thứ trong xã hội này thật là tầm thường. Bởi vì vạn sự đến vì Pháp, chúng ta phải tập trung vào những thứ liên quan đến Chính Pháp. Tôi nghĩ rằng đây nên là ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta. Sau khi minh bạch về sứ mệnh của mình, chúng ta sẽ không còn bối rối hay mê lạc trong thế giới trần tục này. Chúng ta phải làm ba việc cho tốt.

Trên đây là hiểu biết của tôi, xin vui lòng chỉ ra những gì chưa phù hợp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/4/19/73760.html
http://pureinsight.org/node/6131Ngày đăng: 05-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.