Giữ vững một người tu luyện trong sự cao quýTác giả: Một học viên Đại Pháp

[Chanhkien.org] Có một câu nói trong người đời thế này: “Sau sự vắng mặt của một hiền nhân trong ba ngày, một người sẽ nhìn thấy anh ta một sự thay đổi tốt hơn”. Các hiền nhân theo đuổi [tiêu chuẩn] đạo đức cao và sự giác ngộ tinh thần trong suốt cuộc đời. Ngay cả nếu một hiền nhân đi xa chỉ trong 3 ngày, anh ta đã làm nên một sự tiến bộ trong tu luyện tính cách của anh ta khi nhìn lại. Các hiền nhân là những con người. Yêu cầu của các đệ tử Đại pháp khi tu luyện trong thời gian này ngay cả còn cao hơn những hiền nhân trong quá khứ.

Người tu luyện thì mắc phải sai lầm. Tuy nhiên, với những người học viên chân chính, những ai có thể buông bỏ chấp trước và những thói quen xấu, sự tiến bộ là nhanh hơn và sự cải thiện là to lớn hơn. Vì thế chúng ta nên xả bỏ những sai lầm của các học viên và những gì sai lầm trong quá khứ. Cũng vậy, chúng ta không nên nắm giữ những sự phán xét lên các học viên đã làm nên sai lầm. Nếu không, nó sẽ đưa đến một rào cản làm can nhiễu đến sự hợp tác giữa các học viên. Ngay cả còn quan trọng hơn, nó có thể tạo ra những can trở lớn cho tu luyện cá nhân của một người.

Chính Pháp đã đến bước quan trọng trong việc cứu độ chúng sinh. Sự tin tưởng vả hợp tác giữa các học viên là tối quan trọng trên con đường tu luyện. Chúng ta phải đối xử với tất cả các học viên với chính niệm. Chúng ta phải học cách để đánh giá các phương cách và sự hiểu biết của những học viên khác. Một đệ tử Đại Pháp có cơ hội để tu luyện chính bản thân mình trong từng phút giây, và tiến bộ mỗi ngày. Ngay cả khi anh ta hay cô ta đi xa, người đó sẽ tiếp tục tu luyện thành những học viên tốt hơn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/11/18/56029.html
http://www.pureinsight.org/node/5660Ngày đăng: 07-04-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.