Liên quan đến “vô vi”[Chanhkien.org] Nội hàm của “vô vi” bao gồm quan niệm vô chủ quan, không có nhân tố của con người, không có tự ngã v. v.. Ban đầu khi tu luyện tôi không có nhận thức rõ nội hàm của “vô vi”, dùng nhận thức của người thường mà lý giải Đại Pháp, tức là vì lợi ích của chính mình mà học Pháp và luyện công. Tuy nhiên vấn đề nảy sinh rất nhiều, nhưng không thể đề cao, còn xuất hiện rất nhiều chấp trước, muốn tinh tấn, lại mãi có cản trở; muốn thuận theo tự nhiên, thì cảm thấy theo không kịp, lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Thời gian kéo dài rất lâu xếp đặt không chánh quan hệ, sau khi hướng nội tìm chính mình mới tìm ra căn nguyên là vì bản thân mà tu luyện, thời gian đã rất lâu tôi không nhận thức đến Pháp lý “tu tại bản thân, công do Sư Phụ”. Người là vô năng, tất cả an bài đều do Thần, sự việc có thể đắc Pháp, có thể tu luyện cũng đều là do Thần an bài sẵn, chỉ có nhân loại vô tri mới dùng kinh nghiệm chính mình mà tưởng tượng sự việc của Thần, còn muốn tự mình an bài điều gì. Không ít đệ tử Đại Pháp trong chúng ta cũng dùng nhân tâm như vậy đối đãi Pháp một cách vô ý thức, trong vô ý đã đi con đường an bài của cựu thế lực. Thí dụ khi chúng ta đang làm một sự việc, không phải bản thân làm việc có vấn đề gì, mà là trong quá trình đã động đến nhân tâm vì kỷ vì tư. Muốn nâng cao bản thân: đã tin vào ý niệm của người, chỉ lo lợi ích của nhóm thiểu số mà không quan tâm đến chỉnh thể v. v.. Nhân tâm của chúng ta bao lớn thì cựu thế lực sẽ chiểu theo lý tương sinh tương khắc mà an bài ma nạn bấy nhiêu lớn. Sư tôn đã bảo với chúng ta về việc giảng chân tướng thì cựu thế lực cũng không phản đối, chỉ là trong quá trình làm, tâm thái của đệ tử Đại Pháp bị cựu thế lực chui vào chỗ sơ hở. Lý của tu luyện với lý của người thường là tương phản, có tâm tu luyện, vô tâm đắc công, bởi vậy người tu luyện làm việc nên thầm lặng, ôn hoà, không có tư niệm vì chính mình. Làm tốt ba việc chính là đệ tử Đại Pháp nên làm, chỉ có tâm ở trong Pháp, không xét được mất của cá nhân, không có nhân tâm, vậy mới không tạo lý do để cựu thế lực bức hại. Vì con người làm việc trong mê hoặc chỉ có thể cảm nhận được những gì có thể nhìn thấy được, thật ra là giống như mây trên trời phiêu diêu bất định, coi nó như những thứ quý trọng còn muốn được chứng nhận của người khác. Từ đó mà biểu hiện oanh oanh liệt liệt, dễ tạo cho người một cảm giác nhầm lẫn là tu được tốt, trạng thái loại này không phải là trạng thái của người tu luyện nên có. Từ nay chúng ta không cần vì sự bằng lòng của người khác mà tinh tấn, thật sự khiến hành vi của chúng ta được chúng Thần bằng lòng, đừng nên thỏa mãn vào hiện tượng bề ngoài, phải từ nội tâm đồng hoá với Pháp.

Trên đây là thể hội của tôi trong tầng thứ cá nhân. Xin từ bi chỉ ra những gì chưa đúng.

Dịch từ:

http://big5.minghui.org/mh/articles/2007/10/31/165640.htmlNgày đăng: 26-07-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.