Hội nghị về Khoa học và Văn hóa tương lai đầu tiên trên thế giới[Chanhkien.org] Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC,” Sư phụ Lý giảng: “các đệ tử Đại Pháp đang thiết lập nền tảng tương lai cho nhân loại.”(bản dịch chưa chính thức) .Trong quá trình giảng chân tượng, các đệ tử Đại Pháp cũng đang thiết lập nền văn hóa mới cho tương lai đồng thời chịu trách nhiệm cho nhân loại tương lai đắc Pháp. Giảng chân tượng một cách sâu sắc và kỹ lưỡng và giúp nhân dân Trung Quốc hiểu Đại Pháp từ phía chính diện là trọng yếu phi thường. Trách nhiệm này rất khẩn cấp đối với tất cả các đệ tử thời Chính-Pháp như một phần sứ mệnh trợ Sư thời Chính-Pháp của chúng ta. Đồng thời, sử dụng các phương thức giúp chúng ta dùng lý lẽ và sự hiểu biết của mình để giúp người khác dễ hiểu và chấp nhận thông điệp chúng ta là rất quan trọng. Đây không những là biểu hiện Thiện của các đệ tử đối với chúng sinh mà còn là biểu hiện của thuần khiết, ngay chính và sự ân cần của các đệ tử. Nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc cứu độ thế nhân.

Để nhiều người hơn nữa hiểu biết về Đại Pháp, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu sẽ tổ chức “Hội nghị về khoa học và văn hóa tương lai đầu tiên trên thế giới”. Chủ đề của hội nghị là “Chân – Thiện – Nhẫn là nền tảng cho khoa học và văn hóa tương lai,” bao gồm chủ đề “Pháp Luân Đại Pháp là khoa học thực sự.”

Những học viên Pháp Luân Đại Pháp trong các lĩnh vực học thuật, văn hóa và nghệ thuật trên toàn thế giới sẽ tham dự hội nghị này. Nó sẽ được tổ chức tại Đại học Cambridge ở Anh vào ngày 9-10 tháng 3 năm 2002. Hội nghị sẽ được mở cho công chúng. Bên cạnh thiết lập một nền tảng cho sự phát triển của khoa học và văn hóa mới, Hội nghị sẽ phơi bày sự thật cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chính phủ Trung Quốc cho công chúng và thôi thúc các cộng đồng khoa học và văn hóa cùng nhau chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Hội nghị phát giấy mời với những hướng dẫn sau:

1. Chủ đề Hội nghị là “Chân – Thiện – Nhẫn là nền tảng của khoa học và văn hóa tương lai,” bao gồm “Pháp Luân Đại Pháp là khoa học thực sự.” Một trang có thể giới thiệu Đại Pháp từ góc độ chính diện xuyên suốt các chủ đề trên, do đó giúp mọi người nhận ra bản chất tà ác, lừa dối của cuộc bức hại hiện nay nhân danh khoa học chống lại Pháp Luân Đại Pháp.

2. Trang khác có thể giải thích Đại Pháp là khoa học thực sự. Có thể trình bày bất kỳ chủ đề nào trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, bao gồm y học, sinh học, thiên văn học, địa chất học, vật lý học, khảo cổ học, và những người khác, hoặc khoa học xã hội, bao gồm cả lịch sử, luật pháp, kinh tế, nhân chủng học, vv.

3. Khi Chân – Thiện – Nhẫn là nền tảng cho khoa học và văn hóa của tương lai, cánh cửa cho các lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa cũng sẽ được chấp nhận. Nó có thể bao gồm các tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc, tranh vẽ, thư pháp, thiết kế trang phục và thiết kế kiến trúc.

4. Nộp hồ sơ theo yêu cầu: Lúc đăng ký, xin hãy ghi họ tên, nơi làm việc và thông tin liên lạc của tác giả để liên hệ. Những bài viết khoa học nên ngắn gọn dưới 500 từ. Có thể là tiếng Trung hoặc tiếng Anh. Nếu có thể, xin hãy làm cả 2 bản tiếng Trung và tiếng Anh.

5. Xin hãy gởi bài đến [email protected]. Trong tựa đề lá thư, xin hãy ghi rõ rằng tham dự Hội nghị Khoa học và Văn hóa. Hạn gửi đến 15 tháng 2 năm 2002. Hội đồng kiểm tra của Hội nghị sẽ thông báo cho những tác giả có bài viết đạt yêu cầu vào cuối tháng 2. Một số bài viết khoa học điển hình sẽ được trưng bày khi đang diễn ra Hội nghị. Tất cả các bài viết đạt yêu cầu khác được trưng bày dưới dạng áp phích. Toàn bộ những bài viết khoa học đạt yêu cầu và các phản hồi của cá nhân sẽ được đem ra trong “Giải pháp của Hội nghị về Khoa học và Văn hóa tương lai đầu tiên trên thế giới.”

Để có thêm thông tin, viếng thăm trang web về hội nghị:

http://societies.su.umist.ac.uk/falungong/futurescienceandculture/futurescienceandculture.htm

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/1/16/13373.html
http://pureinsight.org/node/992Ngày đăng: 11-03-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.