Kêu gọi gửi bài cho “Đại hội Văn hóa và Khoa học Tương lai” lần thứ 2[Chanhkien.org]

Ngày đại hội: 25-26 tháng 10 năm 2013
Điạ điểm đại hội: Đại học Đài Loan
Đơn vị tổ chức: Chánh Kiến Net

Văn minh nhân loại dưới sự khai sáng của Sáng Thế Chủ đã bước vào quỹ đạo phát triển văn hóa Thần truyền. Văn hóa Thần truyền đã cấp cho con người chỗ đứng giữa trời đất, gây dựng quan niệm đạo đức. Tuy nhiên trong diễn biến của lịch sử, khoa học thực chứng và thuyết tiến hóa đã xuất hiện khiến tư tưởng vô thần lan tràn, dần dần lật đổ địa vị chủ đạo của văn hóa Thần truyền chính thống. Con người mất đi ước thúc đạo đức, ham muốn hưởng thụ vật chất hoành hành, luân thường xã hội sụp đổ, hoàn cảnh sinh thái tự nhiên cũng không thoát khỏi ô nhiễm. Văn minh nhân loại gây dựng trong một thời gian dài đã đối diện với vận mệnh hoại diệt.

May thay, Đại Pháp hồng truyền thế giới, cứu vãn nhân loại khỏi nghìn cân treo sợi tóc, khiến văn minh thoát khỏi hủy diệt, nghênh đón kỷ nguyên mới. Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Chánh Kiến Net sẽ tổ chức “Đại hội Văn hóa và Khoa học Tương lai” lần thứ 2, với mong muốn cấp cho nhân loại ánh sáng và trí tuệ của Đại Pháp. Đại hội lần này có chủ đề “Thiên nhân hợp nhất”, từ góc độ văn hóa và khoa học đưa ra chính kiến tư duy của kỷ nguyên mới, đồng thời phục hưng văn hóa Thần truyền chính thống.

Yêu cầu gửi bài

Nội dung gửi bài là lấy “nhân thể, sinh mệnh và vũ trụ” làm chủ tuyến, nghiên cứu luận chứng hiện tượng để biểu hiện nội hàm Pháp lý đằng sau. Đề tài nghiên cứu xin kèm hình minh họa rõ ràng, nội dung bản thảo phải liên quan chặt chẽ với chủ đề đại hội. Ngoài hình thức luận văn, cũng hoan nghênh ví dụ thực tế, hình ảnh hoặc phim, số lượng từ không hạn chế. Với bài gửi ví dụ thực tế, chỉ cần thuyết minh rõ người-việc-thời gian, thì đều được hoan nghênh. Tác phẩm trúng tuyển sẽ được đưa vào nội dung diễn giảng ở đại hội hoặc đăng trong sổ tay đại hội và mạng Chánh Kiến Net.

Thời gian gửi bài

Tóm tắt bản thảo trong một trang xin gửi trước ngày 31 tháng 3 năm 2013, đến ngày 15 tháng 4 năm 2013 sẽ thông báo kết quả trúng tuyển. Toàn văn bản trúng tuyển xin gửi trước ngày 15 tháng 8 năm 2013. Bản thảo và liên lạc liên quan xin gửi về [email protected], hoặc thông qua “gửi bài qua mạng” trên http://www.zhengjian.org/submit_article. Xin ghi rõ bản thảo “Đại hội Văn hóa và Khoa học Tương lai lần thứ 2”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/115123Ngày đăng: 26-01-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.