Thư mời và kêu gọi viết bài cho Diễn đàn Khoa học Tương lai Hoa Kỳ[Chanhkien.org] Gần đây, Hội nghị Văn hóa và Khoa học Tương lai Thế giới đã được tổ chức thành công tại trường đại học Cambridge ở vương quốc Anh. Diễn đàn Khoa học Tương lai sẽ được tổ chức tại Boston vào 27 tháng 4 năm 2002. Các học viên là thành viên cộng đồng học thuật Hoa Kỳ sẽ tham dự diễn đàn và giới thiệu Đại Pháp đến với cộng đồng khoa học. Họ sẽ dùng kết quả nghiên cứu của mình và hiểu biết mới để chứng thực Đại Pháp là khoa học thực sự và là nền tảng cho sự phát triển tương lai của khoa học. Diễn đàn sẽ mời thêm các nhà khoa học nổi tiếng khác chia sẻ những hiểu biết của họ và xem xét lại các vấn đề khoa học hiện nay đang phải đối mặt. Theo cách này, họ sẽ thiết lập những hiểu biết và quan điểm đúng đắn, hướng dẫn mọi người nhận ra sự sâu rộng vô biên của Đại Pháp và tìm ra những phương hướng mà khoa học tương lai sẽ đi theo. Chúng tôi mời các học viên là các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như những ai có hiểu biết nhất định về khoa học gởi các bài viết đến với diễn đàn và cùng tham gia diễn đàn.

Ban Tổ chức Diễn đàn Khoa học Tương lai Hoa Kỳ

Yêu cầu gửi bài:

(1)    Tác giả cần ghi tên, tên cơ quan làm việc, tên công việc và mô tả ngắn gọn thông tin cá nhân trong bài viết.
(2)    Bài viết cần có tiêu đề, phần tóm tắt, nội dung chính và danh sách tham khảo
(3)    Vui lòng nộp bài tại hộp thư Zhengjian ([email protected]) vào ngày 13/4.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/987Ngày đăng: 20-03-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.