‘Viên hoạt’ và ‘viên dung’Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[Chanhkien.org] Viên hoạt (khôn khéo trong hành xử) có nền tảng là tự tư (ích kỷ, vì mình), là để bảo vệ lợi ích cá nhân. Ví như gây dựng một hình ảnh tốt đẹp của bản thân mình trong con mắt mọi người, duy trì các quan hệ lợi ích song phương, tránh né các quan hệ dễ gây thương tổn, không để rơi vào tình huống mà người khác có thể nói xấu mình. Vì muốn thể hiện lòng khoan hồng đại độ mà cố ý khen ngợi thành tích của người khác, vì muốn gây dựng quan hệ tốt mà chủ động tán tụng người ta. Vận dụng ưu thế có quan hệ tốt với mọi người mà tìm cách đề cao danh vọng và địa vị cá nhân mình. Vân vân…

Viên dung có nền tảng là vô tư, thật sự vì người khác, vì đại cuộc. Lời nói và hành xử của bản thân cũng từ đó xuất sinh. Vì thật sự vì người, vì toàn cuộc, nên không vướng vào hình thức bề ngoài, không sa vào sự vụ, không lạc vào đạo lý tương sinh tương khắc, không chạy theo lợi ích cho một vài cá nhân, mà là suy xét tới lợi ích của tất cả. Do vậy, trí huệ sáng suốt, quyết định công bằng ngay chính nhất, chí trung chí chính.

Trên đây là hiểu biết riêng của cá nhân, có gì không thích đáng, xin được từ bi nhắc nhở.

Dịch từ:

http://minghui.org/mh/articles/2005/3/15/97342.html

http://pureinsight.org/pi/articles/2005/8/8/3208.htmlNgày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.