Trừ dứt chấp trước căn bản: Tâm ích kỷTác giả: Một đệ tử tại Trung Quốc

[Chanhkien.org]
Sau hai tháng bị tra tấn dã man, tôi thoát được khỏi trại cưỡng bức lao động Heizuizi nhờ sự giải cứu của các đệ tử bên ngoài. Nhìn lại sự kiện này, nguyên nhân của sự bắt bớ của tôi và việc kết án đi trại cưỡng bức lao động là vì những vấn đề hiện ra trong những hoạt động của việc chứng thực Pháp mới đây. Những điều này bao gồm chấp trước vào danh tiếng, quan tâm về việc trở thành một đệ tử giỏi, có năng lực, không quan tâm đến gia đình và không hoàn toàn thanh tỉnh, lý trí. Đi sâu hơn nữa, tôi thấy rằng nguyên nhân căn bản của những vấn đề này là tính ích kỷ của tôi. Tôi bước ra để chứng thực Pháp với những chấp trước là sợ bị bỏ lại phía sau, và với chấp trước là tạo cho mình một uy đức. Những điều này là trái ngược với tính chất “đặt người khác lên trên mình” trong vũ trụ mới. Tà ác lợi dụng chỗ hở của tôi và gia tăng bức hại tôi.

Mặc dầu tôi tuyên bố rằng tôi làm điều này là ý thức của tôi về Pháp, bằng cách giúp làm giảm bớt áp lực cho các đệ tử tại Bắc Kinh, và để làm tròn trách nhiệm của tôi là một đệ tử Đại Pháp, nhưng sâu kín bên trong tâm của tôi, tôi có mục đích của riêng mình về trách nhiệm cứu độ chúng sinh bằng một thái độ có lợi cho bản thân tôi. Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi Phát Chính Niệm đúng đắn thì tất cả chúng sinh trong vũ trụ của tôi sẽ được cứu độ. Tuy nhiên, tôi lại phân biệt những chúng sinh trong vũ trụ của tôi và ngoài vũ trụ của tôi. Bài học ích kỷ này đã để cho thế lực cũ lợi dụng và hầu như sắp phá hại tôi hoàn toàn.

Những đệ tử khác mất rất nhiều thời giờ, tiền bạc để giải cứu tôi. Sau khi biết được điều này, tôi không cầm được nước mắt. Tôi tự trách mình đã gây ra những phiền nhiễu cho các đệ tử khác, mất nhiều thời gian để giải cứu tôi. Lẽ ra họ đã dùng thời gian đó để giảng rỏ sự thật hay chứng thực Pháp để cứu độ chúng sinh. Thật vậy, bất cứ chuyện gì rắc rối đến một đệ tử đều gây thiệt hại cho Đại Pháp.

Khi chứng thực Pháp, chúng ta là những cá nhân cần phải làm với Chính Niệm, trừ dứt tất cả các thứ chấp trước. Nếu cái chấp trước căn bản về “ích kỷ” không vượt qua được, thì điều này sẽ bị bọn tà ác lợi dụng và khủng bố, tấn công chúng ta. Chúng ta phải đặt mọi người, chúng sinh lên trước chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta thực hiện đúng như thế thì chúng ta mới hoà tan vào trong Pháp và Pháp sẽ biểu hiện sức mạnh tuyệt vời của nó. Bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta đừng nghĩ đến làm cho chúng ta, hay cho vũ trụ riêng của chúng ta, nhưng mà là để chứng thực Pháp.

Dịch từ:

http://minghui.ca/mh/articles/2005/2/4/94856.html
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/3/10/58319.htmlNgày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.