Tranh Trung Quốc: Chúc mừng ngày 13/5, Đại Pháp hồng truyềnBản in Bản in

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/111110

Share

Ngày đăng: 31-08-2012