Tranh thủy mặc: “Ngọc khiết tùng trinh chí bất tồi”Tác giả: Vĩnh Mộc

Tranh thủy mặc: "Ngọc khiết tùng trinh chí bất tồi" (Ngọc tinh khiết kiên trì như cây tùng, ý chí không thể lay chuyển)

[Chanhkien.org] Dưới hoàn cảnh Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp tàn khốc, các đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục vẫn kiên trì chân lý, vượt qua ngàn núi vạn sông, giảng rõ chân tướng cho con người thế gian bị lừa dối mê hoặc.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/8/21/76806.html


Ngày đăng: 16-04-2012