Tranh Trung Quốc: “Pháp quang phổ chiếu”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Pháp quang phổ chiếu

Thanh sơn bích thủy thải vân gian,
Vạn đạo hà quang Pháp Luân toàn;
Trợ Sư Chính Pháp lai thời nguyện,
Đồng hóa Pháp quang ức vạn liên.

Tạm dịch:

Pháp quang phổ chiếu

Non xanh nước biếc áng mây màu,
Muôn ánh hào quang hiện Pháp Luân;
Trợ Sư Chính Pháp tròn ước nguyện,
Đồng hóa Pháp quang vạn đóa sen.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/11/12/78581.htmlNgày đăng: 03-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.