Nhiếp ảnh: Hoa sen (III)Bản in Bản in

Tác giả: Ngô Bách Hoa

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/6/23/27807.html
http://pureinsight.org/node/2410

Share

Ngày đăng: 29-12-2010