“Vì một sự thật cao hơn”: Câu chuyện kể bằng ảnh về Pháp Luân Đại Pháp[Chanhkien.org] Lời giới thiệu:

Bộ sưu tập ảnh này nhằm tìm kiếm một sự truyền tải tinh thần, được biểu hiện một cách mạnh mẽ ở Pháp Luân Đại Pháp, cho một sự thật cao hơn được tổng kết lại bởi ba chữ “Chân, Thiện và Nhẫn”. Trong vòng 6 năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giảng chân tướng không biết mệt mỏi để chấm dứt cuộc bức hại sai trái tại Trung Quốc. Lòng can đảm và ý chí kiên cường của họ đã làm xúc động người xem. Một số bức đã được chụp bởi máy ảnh đang được tập hợp tại đây, trong triển lãm này, như những chứng kiến của lịch sử.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu chiến dịch 2 mặt chống lại họ, vừa bức hại tàn bạo tại Trung Quốc và vừa tuyên truyền dối trá tại nước ngoài, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở mỗi địa phương đã đáp lại bằng những nỗ lực bất bạo động nhằm tăng cường nhận thức của công chúng. Họ đã đáp lại cuộc đàn áp tàn nhẫn bằng những cuộc thỉnh nguyện ôn hòa để khơi dậy sự thiện lương và nhân tính ở con người. Những trang sử này chắc chắn sẽ vẫn còn lưu mãi.

140 bức ảnh trong bộ sưu tập này đã mang đến cuộc sống một đức tin kiên định, bất khuất và không thể lay chuyển vì một sự thật cao hơn – Chân, Thiện, Nhẫn – của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng thể hiện sự lương thiện và vẻ đẹp của môn tập mà chưa từng được thấy trước đó. Chúng tôi hy vọng rằng những bức ảnh này có thể tạo cảm hứng và giúp thăng hoa tâm hồn cho người xem cũng như nhiều thế hệ sau.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/3082Ngày đăng: 25-12-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.