Trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính, đạt yêu cầu trong thời kỳ Chính PhápTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Trước đây khi giảng chân tướng tôi luôn có một trở ngại, chính là cảm thấy rất khó chịu, không thuận mắt, trong lòng thấy phản cảm với một số người không tiếp nhận chân tướng, họ trả lời lấy lệ, đối phó, nói dối là mình chưa từng gia nhập tổ chức của tà đảng Trung Cộng. Ngược lại đối với những người đồng ý tiếp nhận chân tướng, đồng ý làm tam thoái thì trong lòng đặc biệt vui mừng, đối đãi như đối với người thân của mình. Kỳ thực đây đều là do nhân tâm đang khởi tác dụng.

Giảng chân tướng cứu người là việc Sư phụ yêu cầu chúng ta làm để chứng thực Pháp, để trợ giúp Sư phụ cứu người, có thể giảng thông được hay không là do duyên phận của mỗi người, chúng ta không được chấp trước vào kết quả. Thực sự cứu người là do Sư phụ và Đại Pháp, chúng ta chỉ là đoái hiện lời thệ ước là hoàn thành việc tu luyện Chính Pháp của mình tại thế gian, đồng thời trợ giúp Sư phụ cứu người, chứng thực Pháp, chúng ta cũng đều đang được ở trong sự bảo hộ của Sư phụ.

Mục đích của việc giảng chân tướng nằm ở việc cứu người, khi đối phương nhất thời không tiếp nhận, chúng ta cũng phải từ trong tâm mà chúc phúc cho họ, hy vọng họ đều có thể sớm minh bạch chân tướng để được cứu độ. Vậy thì tu luyện tốt bản thân chính là rất quan trọng, chỉ có tu luyện tốt bản thân mới có thể làm tốt những việc cần phải làm. Cho nên chúng ta cần kiên trì yêu cầu bản thân mỗi ngày đều phải học Pháp, chăm chỉ học Pháp, để mỗi tế bào của cơ thể đều đồng hoá với Pháp, dung luyện trong Đại Pháp, tu bỏ tất cả những thứ không tốt, để bản thân có thể giảng chân tướng trong tâm thái thuần tịnh mới có thể cứu được người.

Trước tiên, nhất định phải đối mặt với những khuyết điểm của mình, đồng thời trừ bỏ nó đi, càng không muốn thừa nhận những thói quen xấu và tính khí xấu, lại càng phải đối mặt với chúng, phơi bày chúng ra, thì mới có thể loại bỏ chúng nhanh chóng. Đây chính là quá trình tu luyện. Trong sách Chuyển Pháp Luân Sư phụ đã giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người”.

Làm việc mà chú trọng kết quả chính là tâm danh lợi, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm chứng thực bản thân. Quá trình làm chính là quá trình bỏ đi nhân tâm, cũng chính là quá trình chứng thực Pháp, kết quả như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là trong quá trình đó tu bỏ được chấp trước về nhân tâm, duy trì tâm tính bình ổn, không bị bất cứ nhân tố bên ngoài nào can nhiễu và dẫn động.

Luyện chính là dùng Chân, Thiện, Nhẫn để loại bỏ tất cả những thứ bất thuần ăn sâu vào tận trong xương tuỷ, loại bỏ tất cả những tư tưởng xấu, quan niệm xấu còn tồn tại của bản thân và các loại tâm chấp trước, quan niệm hình thành hậu thiên cũng đều phải trừ bỏ, không ngừng bỏ đi, không ngừng hướng nội sâu để tìm, thậm chí hoàn toàn đồng hoá với Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp vũ trụ.

Trừ bỏ tư tâm, từ đặc tính vị tư của vũ trụ cũ mà nhảy thoát ra, dựa theo Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp để tu thành một vị Chính Giác Chính Pháp vô tư vô ngã, nghe theo lời Sư phụ một cách vô điều kiện, hoàn toàn 100% tin tưởng Sư phụ, tin tưởng Đại Pháp, xoay chuyển cơ điểm từ trong vị tư vị ngã mà làm, nhất tư nhất niệm đều dựa theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu chính mình, trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính đạt yêu cầu trong thời kỳ Chính Pháp.

Đời này có thể làm đệ tử của Sáng Thế Chủ thật sự là vinh hạnh của đời đời kiếp kiếp! Có thể theo Sáng Thế Chủ chứng thực Pháp tại thế gian chính là vinh dự vĩnh viễn của sinh mệnh!

Một chút thể hội xin được chia sẻ ra, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/274890Ngày đăng: 03-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.