Tùy cảm: Cái tâm muốn sống tốtTác giả: Vũ Tâm

[ChanhKien.org]

Sư tôn trong Chuyển Pháp Luân giảng:

“Con người ai chẳng muốn sống tốt? Mong muốn sống tốt ấy, có thể phải làm tổn hại đến lợi ích người khác, có thể làm tăng trưởng tâm lý tự tư của con người, có thể chiếm đoạt lợi ích người khác, nạt dối người khác, gây thiệt hại người khác”.

Trước đây khi học Pháp đến đoạn này trong tâm tôi đều thở dài, ai mà không muốn sống tốt chứ, muốn sống tốt cũng là sai sao?

Thuận theo thời gian tu luyện trôi qua, tôi nhận ra rằng không phải sai ở chỗ sống tốt, nếu như bạn có nhiều đức như thế, có phúc báo lớn đến thế, đương nhiên có thể sống tốt, đó là điều bạn đáng có được. Sai là sai ở chữ “muốn”, “muốn” là gì, là chấp trước, là dục vọng. Khi người tu luyện có vọng niệm, không thỏa mãn với những gì đang có, khi “muốn” sống tốt hơn so với hiện tại, đó chính là sai rồi.

Thiên đường hay địa ngục đều từ một niệm mà ra. Mong muốn sống tốt, tại người thường mà nhìn muốn sống tốt là một loại động lực hướng về phía trước, là biểu hiện của dốc lòng chăm chỉ, xứng đáng nhận được khen ngợi, tán thưởng. Nhưng tại góc độ người tu luyện mà nhìn, chỉ cần một niệm nhỏ sẽ làm ảnh hưởng đến cả đại cục, một khi đã muốn thì tâm thanh tịnh cũng không thể tĩnh lại được, vậy nên nói dục vọng là căn nguyên của vạn điều ác. Người thường nói dục vọng là động lực để xã hội tiến về phía trước, không có cách nghĩ này, xã hội làm sao có thể phát triển. Thật ra Sư tôn trong Chuyển Pháp Luân đã khai thị rằng:

“Thực ra khoa học nhân loại dẫu phát triển như thế nào đi nữa, thì cũng đang chiểu theo an bài trong lịch sử mà phát triển thôi; chư vị vì [theo nỗ lực của] con người mà muốn đạt được mục đích nào đó, thì cũng không đạt được”.

Do đó từ trước đến giờ con người nói gì đều không được tính, bạn cho rằng nhân loại đi đến bước này là do con người tự mình sáng tạo ra sao? Không phải, tất cả đều là do sinh mệnh cao tầng khống chế.

Vận mệnh của một người cũng vậy, bạn muốn sống tốt thì liền có thể sống tốt sao? Thần an bài cho bạn rồi sao? Nếu như không có an bài, bạn muốn sống tốt, thì liền làm rất nhiều việc làm tổn hại người khác, đó không phải là tạo nghiệp rồi sao?

Vì vậy hài lòng với cuộc sống đang có, biết đủ và biết cảm ân, mới là điều tốt nhất.

Cảm ơn Sư tôn từ bi cứu độ, đệ tử khấu đầu lạy tạ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/288419Ngày đăng: 22-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.