Thành ngữ cố sự: Dương dương tự đắcTác giả: Nhất Đấu

[ChanhKien.org]

Đậu Anh là cháu trai họ của Đậu Thái Hậu mẹ của Hán Cảnh Đế. Thời kỳ đầu của Hán Cảnh Đế, Đậu Anh đảm nhiệm chức chiêm sự (chức quan phụ trách sự việc trong cung cho thái tử và thái hậu). Một lần trong tiệc rượu, Cảnh Đế uống rượu nổi cao hứng, nói với Đậu Thái Hậu: “Sau khi con chết sẽ đem hoàng vị truyền cho Lương Vương”. Lương Vương là em trai của Cảnh Đế, Đậu Thái Hậu rất thích ông ấy. Đậu Anh nói: “Từ Hán Cao Tổ khai thủy, ngôi vị hoàng đế đều là truyền từ cha sang con, hoàng thượng tại vì sao lại cố ý muốn truyền cho Lương Vương?” Đậu Thái Hậu rất căm ghét Đậu Anh. Đậu Anh bèn lấy lý do có bệnh để xin từ chức.

Năm Cảnh Đế thứ ba, bảy hoàng tử nổi loạn, Cảnh Đế nghĩ đến dùng Đậu Anh, Đậu Anh kiên quyết thoái thác từ chối, Đậu Thái Hậu cũng rất hối hận, Cảnh Đế nói: “Tình hình hiện tại rất cấp bách, ngươi là thành viên trong vương thất sao có thể thoái thác từ chối?” Đậu Anh được bổ nhiệm làm đại tướng quân. Do Đậu Anh chỉ huy quân đội có phương pháp, cuối cùng đã bình định được phản loạn, được phong làm Ngụy Kỳ Hầu (Ngụy Kỳ: tên một huyện thời nhà Hán, ở phía Nam Lâm Nghi tỉnh Sơn Đông ngày nay).

Năm Cảnh Đế thứ tư, Lật (Lưu Vinh) được lập làm thái tử, Đậu Anh là thầy giáo của thái tử Lật, bốn năm sau, Lật bị phế bỏ địa vị thái tử, Ngụy Kỳ Hầu mấy lần ra sức đấu tranh cũng không có kết quả, bèn ở trong nhà mấy tháng không ra ngoài.

Sau này chức vị thừa tướng để trống, Đậu Thái Hậu mấy lần đề cập đến Ngụy Kỳ Hầu, Cảnh Đế nói: “Mẫu hậu cho rằng con không nghĩ đến để Ngụy Kỳ Hầu làm tể tướng sao? Ngụy Kỳ Hầu người này dương dương tự đắc, thường hay thay đổi chủ ý, khó có thể gánh vác trọng trách thừa tướng”. Cuối cùng cũng không bổ nhiệm Ngụy Kỳ Hầu.

“Điếp điếp tự hỷ” mô tả cảm giác tự cho mình là tốt mà dương dương tự đắc.

(Trích từ: “Sử Ký – Ngụy Kỳ An Vũ Hầu liệt truyện”)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/26760Ngày đăng: 28-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.