Văn hóa Trung Hoa: Tranh minh hoạ bộ tiểu thuyết “Phong Thần diễn nghĩa” (5)Tác giả: Tư Hựu

[ChanhKien.org]

Tây Bá Hầu Cơ Xương

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Cơ Phát

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Tán Nghi Sinh

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Giả Thị – phu nhân của Hoàng Phi Hổ

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Chu Văn Vương

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Văn Thái Sư

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Nam Cung Thích và Sùng Hắc Hổ

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Hoàng Phi Hổ

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/261311Ngày đăng: 27-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.