Văn hóa Trung Hoa: Tranh minh hoạ bộ tiểu thuyết “Phong Thần diễn nghĩa” (4)Tác giả: Tư Hựu

[ChanhKien.org]

Bích Vân Đồng Tử

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Thái Ất Chân Nhân

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Chu Văn Vương

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Khương Tử Nha

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Khương Tử Nha

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Thái Điên

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Tỳ Bà Tinh

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Tỷ Can

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Bá Ấp Khảo

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

 

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/261310Ngày đăng: 23-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.