Văn hóa Trung Hoa: Tranh minh hoạ bộ tiểu thuyết “Phong Thần diễn nghĩa” (2)Tác giả: Tư Hựu

[ChanhKien.org]

Tô Toàn Trung, Sùng Hắc Hổ, Sùng Hầu Hổ

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Sùng Hầu Hổ

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Khương Hoàn (còn gọi là Tề Linh công)

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Lôi Khải và Ân Hồng

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Hoàng Phi Hổ

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/261139Ngày đăng: 17-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.