Bài thơ: Mạc sầuTác giả: Trương Trì

[ChanhKien.org]

Nguyên văn chữ Hán:

莫愁

执著渐少心渐宽
看透万事非自然
严寒渐逝春已至
何愁仙园花不繁

Hán Việt:

Mạc sầu

Chấp trước tiệm thiểu tâm tiệm khoan
Khán thấu vạn sự phi tự nhiên
Nghiêm hàn tiệm thệ xuân dĩ chí
Hà sầu tiên viên hoa bất phồn

Dịch thơ:

Chớ sầu

Chấp trước dần ít tâm dần mở
Nhìn thấu vạn sự có nguyên nhân
Căm căm rét hết xuân vừa tới
Sầu chi tiên cảnh thiếu hoa bừng

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/39998Ngày đăng: 26-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.