Sư phụ từ bi đánh thức phần Thần (2)Tác giả: Chinh Hảo

[ChanhKien.org]

4. Thoát xác

Vị tha hay vị tư, hướng nội tìm hay hướng ngoại cầu, đó là chỗ khác biệt chủ yếu giữa sinh mệnh của vũ trụ cũ và vũ trụ mới. Chúng ta là đang tu luyện Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ. Chữ “Chân” trong từ điển “Từ Nguyên” có lời giải thích là: Bản nguyên, bản tính. Tôi hiểu được rằng quá trình hướng nội tìm cũng là quá trình nhìn xuống vi quan, là quá trình tìm về bản tính thực sự của chúng ta.

Ta là ai? Ta đến từ đâu? Tại sao thể hệ và cơ chế của vũ trụ cũ vẫn đang được lưu giữ trong trường không gian của chúng ta? Nó có mối quan hệ gì với chúng ta? Sư phụ giảng:

“Bản lai của không gian vũ trụ là lương thiện, là mang đầy đủ chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn; con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính. Nhưng sản sinh ra nhiều thể sinh mệnh rồi; thì cũng phát sinh quan hệ xã hội [trong] quần thể. Trong đó có một số người có thể tăng thêm tư tâm; tầng của họ dần dần rất chậm hạ thấp xuống; [khi] không thể ở tại tầng ấy nữa, thì họ phải rớt xuống dưới. Tuy nhiên tại tầng kia [họ] lại biến đổi không còn tốt nữa, họ không thể ở lại, và tiếp tục rớt xuống dưới; cuối cùng rớt xuống đến tầng của nhân loại” (Chuyển Pháp Luân)

Về đoạn Pháp này của Sư phụ, nội hàm được triển hiện trong cảnh giới sở tại của tôi là: Quá trình sinh mệnh tầng tầng đi xuống, không phải là đi xuống theo khoảng cách vật lý, mà là phụ trọng càng ngày càng lớn. Ví như, vốn dĩ thân thể ban đầu là do hạt nhân nguyên tử cấu thành, chỉ vì tư tâm lại sinh ra một thân thể tầng nguyên tử, thân thể tầng phân tử.

Sư phụ giảng:

“Thùy thị Thiên chi Chủ

Tầng tầng ly Pháp đồ”

Tạm diễn nghĩa:

Ai là Chủ của Trời

Những kẻ đã rời xa Pháp trong mỗi tầng lớp không gian

(“Vô mê”, Hồng Ngâm II)

Tôi lý giải rằng bởi vì lúc đó chúng ta đang ở một tầng thứ rất cao, nên cái thân thể được sinh ra bởi một niệm của chúng ta, kỳ thực là một tầng vũ trụ, là một vũ trụ được sinh ra bởi tư tâm và lệch khỏi Pháp, mãi cho đến tầng này của nhân loại. Đó là vũ trụ cũ do chúng ta tạo ra, là hình tượng của chính chúng ta. Đó là “nguyên tội” của chúng ta, là cái “nhân” lúc đó chúng ta đã gieo và là cái “quả” mà bây giờ chúng ta cần giải quyết, kết thúc.

Tầng tầng vũ trụ cũ mà chúng ta đã tạo ra đã bao bọc lấy cái thân xác thịt bên ngoài này lại, cũng là chiếc lồng giam giữ chúng ta. Bản tính thực sự của chúng ta tầng tầng bị chôn vùi, chúng ta hoàn toàn không biết đại nạn đang đến gần, đã ăn sâu bén rễ đến nỗi không còn quay về được nữa.

Chính lúc này Sư phụ đã đến, Sư phụ mang theo bộ Pháp viên dung, nguyên thuỷ nhất tiến vào vũ trụ cũ của chúng ta. Khi ấy Sư phụ đã nhìn thấy một vũ trụ như thế nào?

“Thông thiên Pháp trụ hủ tú ban ban

Các khung Vương Chủ lão thái thương nhiên”

Diễn nghĩa:

Cột Pháp trụ thông thẳng lên trời mục nát loang lổ

Vương Chủ các khung mãi sốt sắng

(“Cứu thiên khung”, Hồng Ngâm III)

Giọng nói của Sư phụ xuyên qua tầng tầng thời gian và không gian, đánh thức Phật tính đã bị bụi che phủ của chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Có thể mọi người đã từng nghe câu này trong Phật giáo: ‘Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới’. Ai mà nhìn thấy, [thì] đều [muốn] giúp người kia, giúp một cách vô điều kiện”. (Chuyển Pháp Luân)

Vì sao Phật tính lại đáng trân quý như vậy? Lý giải của tôi ở giai đoạn này là: Việc Phật tính xuất hiện nói lên rằng sinh mệnh này muốn thay đổi chính mình từ bản chất, lớp vỏ vị tư của cá nhân ấy sẽ không thể tiếp tục dày thêm. Chỉ có như vậy thì Sư phụ mới có thể giúp chúng ta. Sư phụ sẽ dùng Đại Pháp loại bỏ từ căn bản những thứ bất thuần trong sinh mệnh của chúng ta, như vậy bản chất sinh mệnh của chúng ta đã là sinh mệnh của tân vũ trụ rồi.

Sư phụ giảng:

“Niệm ấy trân quý nhất, vì vị ấy muốn phản bổn quy chân, muốn từ tầng của người thường mà nhảy ra”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi dường như thấy một cái tôi khác to lớn tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, xé toạc tầng tầng lớp vỏ của vũ trụ cũ, bay vút lên cao.

Tự ngã chết, chân ngã sinh.

Sư phụ nhìn nhận chân ngã này là đệ tử, Sư phụ để đệ tử theo Thầy đi xuống, trợ Sư Chính Pháp, đi cứu độ chúng sinh trong vũ trụ của chúng ta, cứu sang vũ trụ mới thuần tịnh, mỹ hảo mà Sư phụ đã tạo ra. Lần đi xuống này là chúng ta chủ động đi xuống, bởi vì Pháp của Sư phụ đã cải biến chúng ta từ bản nguyên của sinh mệnh, bản chất sinh mệnh của chúng ta so với bất kể vật chất nào trong vũ trụ đều vi quan hơn, thuần tịnh hơn. Chỉ cần chúng ta tuân theo lời dạy của Sư phụ thì dù chúng ta có thể đi xuống thì cũng có thể quay trở về trên.

5. Chúng ta là người của Sáng Thế Chủ

Làm thế nào để hồi thiên? Sư phụ giảng:

“Thân thần hợp nhất”. (Pháp Luân Công)

Điều cuối cùng chúng ta phải tu thành là hợp nhất cái nhục thân này với chân ngã. Nếu chúng ta tu thành, vậy thì thân thể do tầng tầng lạp tử cấu thành của chúng ta sẽ mở ra con đường hồi thiên cho những người tu luyện trong tương lai. Vì vậy, Sư phụ đã đánh thức chân ngã của chúng ta, trong giai đoạn tu luyện cuối cùng, trong hai bài kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, nhân danh Sư phụ, ngài đã đánh thức nhục thân bị mê lạc trong tam giới của chúng ta.

Chúng ta là các đệ tử Đại Pháp và chúng sinh trên thế giới.

Đúng vậy, con người thế gian hôm nay cũng đều là người tu luyện. Đội quân mà cựu thế lực cài cắm vào trường không gian của chúng ta chính là những thứ như thuyết vô thần, thuyết tiến hoá, quan niệm hiện đại v.v… Những thứ này hoàn toàn phù hợp với cái niệm cuồng vọng của cựu thế lực, là thứ dối trá làm cắt đứt mối liên hệ giữa con người và Thần, là những thứ đang chà đạp nhục thân do các vị Thần theo lời sai phái của Sáng Thế Chủ mô phỏng theo hình tượng của bản thân họ tạo ra, nó đang cắt đứt hy vọng quay về trời của con người.

Tôi lý giải được rằng con đường tu luyện mà Sáng Thế Chủ an bài cho thế nhân là văn hoá truyền thống và nghệ thuật Shen Yun. Sư phụ giảng:

“…thiên vũ mới là tuyệt đối thuần tịnh và tốt đẹp; trong hoàn cảnh gian khổ người có thể bảo trì thiện niệm; đối mặt với xung kích của quan niệm hiện đại, người có thể kiên trì quan niệm truyền thống; trong xung kích của vô thần luận, tiến hóa luận, vẫn còn có thể tín Thần; người như thế chính là đạt được mục đích được cứu trở về thiên quốc”. (Vì sao có nhân loại)

Với tình yêu thương dành cho chúng sinh, Sư tôn đã đem nguyên lý Chân Thiện Nhẫn khắc sâu vào từng chi tiết của văn hóa truyền thống và từng tác phẩm Shen Yun.

Tôi vẫn thường tự cảm khái trước sự may mắn của chính mình: Trong vòng luân hồi chuyển sinh suốt 200 triệu năm vẫn không bị bại hoại đến mức không thể cứu độ, còn có thể vào thời khắc cuối cùng được Sư phụ chọn làm đệ tử, đó là may mắn và là thần tích lớn đến nhường nào! Nhưng đằng sau thần tích này, Sư phụ đã hao phí bao nhiêu tâm huyết? Hơn nữa, những gì Sư phụ đã an bài không chỉ là sinh mệnh của mỗi riêng tôi trong 200 triệu năm, mà Sư phụ trong 200 triệu năm ấy đã an bài bao đời bao kiếp cho hơn bảy tỉ sinh mệnh trên Trái Đất, trong quá trình này, Sư phụ cũng phải đối mặt với việc cựu thế lực làm biến dị và phá hoại văn hóa truyền thống, Sư phụ đã thật vất vả! Sau tất cả, thì cuối cùng Sư phụ đã đưa chúng ta đến đời này khi mà Đại Pháp hồng truyền một cách an toàn. Thật là một hành động vĩ đại! Đây quả là một tấm lòng từ bi hồng đại, một trí tuệ tối thượng và là một sự kiên nhẫn vô tận!

Sư phụ giảng:

“Vi cứu đại khung truyền Thiên Pháp

Chúng sinh nghiệp trái nhất thân đương

Vô lượng chúng nghiệp thành cự nạn

Thanh ty ban bạch nhân thể thương”

Diễn nghĩa:

Vì cứu đại khung nên truyền Pháp của Trời

Nợ nghiệp của chúng sinh thì một mình gánh chịu

Nghiệp của vô lượng chúng sinh tạo thành nạn lớn

Tóc xanh nay ngả muối tiêu, thân thể thương tổn

(“Hoàn nguyên”, Hồng Ngâm III)

Sư phụ nếu muốn tạo ra một vũ trụ mới thì thật dễ dàng biết bao, nhưng vì để cứu chúng ta, Sư phụ đã thay chúng ta gánh chịu tội nghiệp, vì để cứu chúng ta Sư phụ đã phải chịu biết bao nhiêu khổ ải! Vì sao Sư phụ lại muốn cứu độ chúng ta?

Sư phụ giảng:

“Sáng Thế Chủ vì sao muốn cứu độ chúng sinh! Là vì Ngài yêu thương chúng sinh! Vì sinh mệnh của chúng sinh đều do Ngài ban cho”. (Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh)

Tôi lý giải được rằng người cha thực sự của chúng ta là người đã ban cho chúng ta sinh mệnh. Chúng ta là những đứa con của Sáng Thế Chủ. Sư phụ đã hết lần này đến lần khác trao cơ hội cho các đệ tử và chúng sinh, bởi vì chúng ta đã từng là những đứa con dũng cảm nhất của Sáng Thế Chủ, chúng ta từng là lô sinh mệnh đầu tiên trong vũ trụ cũ được đánh thức, chúng ta mang theo sự phó thác của chúng sinh trên thiên quốc, trong 200 triệu năm luân hồi chuyển sinh chốn hồng trần chịu khổ chờ đợi Sáng Thế Chủ cứu chúng ta hồi thiên.

Sư phụ giảng:

“Khi tới lúc mạt hậu rồi, vì để hoàn thành tốt hơn việc cứu độ, sinh mệnh nào không có loại quan hệ đó với Sáng Thế Chủ thì không thể nào làm người vào thời này, đến lúc này thì chân thể của con người thế gian đều đã là người của Ngài, ngay cả chư Thần mà con người trên thế gian tín [ngưỡng], những [thân] người mà được dùng để chuyển sinh thành người tới giảng Pháp hay giảng Đạo, cũng đều là người của Sáng Thế Chủ”. (Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh)

Về đoạn Pháp này của Sư phụ, nội hàm được triển hiện trong cảnh giới sở tại của tôi là: Vì sao khảo nghiệm khốc liệt kia không thể làm lay chuyển chính tín của các đệ tử Đại Pháp? Bởi vì trong chân thể của chúng ta đang chảy dòng máu thánh khiết của Sáng Thế Chủ, vậy nên dù tà ác có tra tấn tàn khốc thế nào cũng không thể làm lay chuyển gốc rễ sinh mệnh của các đệ tử Đại Pháp; vì sao các đệ tử Đại Pháp đang trong ma nạn vẫn muốn giải cứu chúng sinh? Bởi vì đó là ý chí từ người cha chúng ta, và đó là trách nhiệm vốn có của các Vương nam, Vương nữ của Thánh Vương.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được hàm nghĩa của hai chữ “Sư phụ”: Sư phụ, vừa là thầy cũng lại là vua cha. Tôn sư dạy chúng ta đi cứu chúng sinh, phủi sạch bụi trần và tôn kính người cha từ bi của mình.

Chúng ta, các đệ tử Đại Pháp và tất cả chúng sinh trên thế giới, từ nguyên thần của chúng ta cho đến chân thể, từ vi quan của sinh mệnh chúng ta cho đến bề mặt, chúng ta đều là người của Sáng Thế Chủ, chỉ bất quá trong quá trình Chính Pháp thì bị cựu thế lực chen ngang vào làm gián cách nhục thân và bản tính tiên thiên thiện lương của chúng ta.

Trong bài kinh văn “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” Sư phụ đã dùng từ “yêu thương”, nội hàm của Đại Pháp được triển hiện trong cảnh giới của tôi là: Hồng thế Chính Pháp của Sư tôn là từ vi quan đến bề mặt, từ Pháp giới đến tam giới, từ bi hồng đại của Sư tôn tại phần bề mặt nhất, danh từ dùng trong tam giới gọi là “yêu thương”; còn có một tầng nội hàm khác là: bóng ma phá hoại Chính Pháp trong tam giới chính là tà linh cộng sản, mà loại tà linh cộng sản này là do vật chất “hận” cấu thành, phá trừ “hận” thì chính là “yêu thương”.

Sư tôn đã dùng ánh sáng của “yêu thương” để xua tan lớp mây mù “thù hận”, Sư tôn đã dùng làn gió ấm áp của “yêu thương” để đánh thức ký ức đã bị phong bế của chúng sinh, yêu thương và niềm vui sẽ ngập tràn khắp tam giới, vạn vật hồi sinh, ngày xuân của Pháp Chính Nhân Gian sẽ không còn xa nữa.

6. Lời kết

Bài viết này được viết ra đã hoàn toàn không giống với ý định ban đầu của tôi. Ban đầu tôi vốn dĩ chỉ có một số cảm ngộ tu luyện rời rạc và tôi cũng không biết diễn đạt chúng vào bài chia sẻ như thế nào. Sư phụ nhìn thấy nguyện vọng muốn viết bài chia sẻ của tôi đã liên tục điểm hoá cho tôi, giúp đỡ tôi, thậm chí cả khi giảng chân tướng trên xe buýt, Ngài vẫn không ngừng giúp tôi sắp xếp lại ý tưởng của mình. Có một số câu văn là từ trên trời bay xuống, những chỗ bị bế tắc dần dần được đả thông, những chỗ thiếu sót dần dần được hoàn thiện, những điều tôi không hiểu, Sư phụ đã triển hiện cho tôi trong Đại Pháp, chỉ cần tôi tìm tòi, các Pháp lý sẽ được liên tục mở rộng đến tầng thâm sâu hơn. Dần dần những cảm ngộ rời rạc kia đã liên kết thành một khối, bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có một số cảnh giới mà kỳ thực tôi vẫn chưa hoàn toàn tu đến được, nhưng Sư phụ đã để tôi thể hội trước, đó cũng là mục tiêu tu luyện của tôi trong giai đoạn tiếp theo.

Cảm tạ ân Sư!

(Ghi chú của tác giả: Các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng bác đại tinh thâm, do trí huệ hữu hạn nên sự lĩnh ngộ còn hạn chế, bài viết này chỉ là nhận thức trong trạng thái tu luyện hiện nay, xin được chia sẻ cùng độc giả).

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/284354Ngày đăng: 19-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.