Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làmTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Vì sao con người cần phải tu luyện, chính là muốn bước ra khỏi con người, tu thành Thần. May mắn là kiếp này, tôi đã gặp được Sư phụ có thể thực sự khiến con người tu thành Thần – Sáng Thế Chủ vĩ đại đích thân xuống nhân gian chính lại Pháp của vũ trụ, dẫn theo hàng ức vạn đệ tử Đại Pháp bước đi trên con đường tu luyện nhân thành Thần.

Sư phụ nói:

“Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ; làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần” (Chuyển Pháp Luân – Luận ngữ)

Học Pháp của Sư phụ đã khai mở cho tôi tầng tầng cánh cửa sinh mệnh, khiến tôi lĩnh ngộ được rất nhiều Pháp lý ở tầng thứ thâm sâu.

Vứt bỏ tâm chấp trước, kỳ thực tu luyện rất đơn giản, chỉ cần tuyệt đối chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, con người sẽ có thể tu thành Thần. Bởi vì Sư phụ nói:

“Đại Đạo chí giản chí dị” (Pháp Luân Công)

Trong tu luyện, thông qua việc không ngừng học Pháp, tôi càng ngày càng nhận thức ra được: Nghe theo lời của Sư phụ, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, học Pháp nhiều, dung nhập chủ ý thức của bản thân vào trong Pháp, khi gặp phải vấn đề thì tìm nguyên nhân ở bản thân, thì sẽ hóa giải mọi khó khăn và tìm ra được biện pháp để giải quyết vấn đề, bởi vì chúng ta tu chính là Đại Pháp của vũ trụ Chân, Thiện, Nhẫn, là Đại Pháp căn bản tạo nên hết thảy sinh mệnh, vật chất, nhân tố của các thế giới, các tầng thứ trong vũ trụ. Sư phụ nói:

“Đây là pháp môn thuận tiện nhất rồi, hơn nữa tu luyện trực tiếp chiểu theo đặc tính vũ trụ, tu nhanh nhất tắt nhất rồi, trực chỉ nhân tâm” (Chuyển Pháp Luân)

Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, đầu tiên là cần phải bỏ đi các chủng tâm chấp trước, Sư phụ nói:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người” (Chuyển Pháp Luân)

Chịu khổ có thể đề cao tâm tính, chuyển hóa nghiệp lực, từ đó bỏ đi các tâm chấp trước. Gặp phải bất kể khổ nạn nào trong tu luyện, tôi trước giờ chưa từng né tránh, mỗi khi trong công việc hoặc ở trong xã hội, phải chịu tổn thương, trong lợi ích kim tiền, lòng tự trọng, thể diện chịu tổn hại, trong tâm rất khổ, khi không có ai giúp đỡ, tôi liền nghĩ: “Một chút khổ này được tính là gì đây, tôi hiện tại đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi, một chút khổ này cũng không chịu được, sau này làm sao có thể vượt qua những quan lớn hơn đây? Hơn nữa Sư phụ đang bảo hộ tôi”. Mỗi lần nghĩ như vậy thì trong tâm liền sáng tỏ trở lại, cũng không lại cảm thấy khổ nữa, Pháp của Sư phụ liền xuất hiện trong đầu:

“Viên mãn đắc Phật quả

Cật khổ đương thành lạc

Lao thân bất toán khổ

Tu tâm tối nan quá

Quan quan đô đắc sấm

Xứ xứ đô thị ma

Bách khổ nhất tề giáng

Khán kỳ như hà hoạt

Cật đắc thế thượng khổ

Xuất thế thị Phật Đà”

Tạm dịch:

Viên mãn đắc Phật quả

Lấy chịu khổ làm vui

Nhọc thân không tính khổ

Tu tâm khó qua nhất

Cửa nào cũng phải qua

Chỗ nào cũng là ma

Trăm khổ cùng giáng xuống

Xem sẽ sống ra sao

Nếm đủ khổ trên đời

Xuất thế là Phật Đà

(Hồng Ngâm – Khổ kỳ tâm chí)

Trong tu luyện một mạch bước vượt qua, đối diện với hoàn cảnh khó khăn khi vượt quan, tôi đều nói với bản thân như vậy. Tôi biết được sự quý giá của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi càng biết được Sư phụ đang chăm lo bảo hộ cho tôi. Tôi có Sư phụ bảo hộ, có Đại Pháp chỉ đạo, tôi còn sợ bản thân không thể vượt quan được sao? Do đó, trong quá trình tu luyện 27 năm qua, cho dù trong thời kỳ tà đảng Trung Cộng điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, tôi trước giờ chưa từng dao động tín tâm kiên định đối với Sư phụ, đối với Pháp, cũng chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội tu luyện đề cao nào. Tuy rằng có lúc nhân tâm rất mạnh, ma tính rất lớn, dẫn động lời nói, hành vi của bản thân có biểu hiện không phù hợp với Pháp, ví dụ ở trong nhà, khi tức giận ma tính rất lớn liền sẽ không nhẫn được phát cáu, nói với người nhà, người thân những lời nói tức giận, những lời dữ dằn vi phạm yêu cầu của Đại Pháp, không chỉ làm tổn thương người khác, còn khiến bản thân tạo nghiệp, thế nhưng sau đó nội tâm của tôi rất dằn vặt, rất hối hận, lần nào cũng sám hối với Sư phụ, lần sau nhất định sẽ làm tốt. Không ngừng học Pháp tu tâm, không ngừng dùng Đại Pháp quy chính lời nói, hành vi của bản thân, những biểu hiện không phù hợp với Pháp đó cũng đã xuất hiện rất ít, hơn nữa hễ có niệm đầu không chính xuất hiện, hoặc khi trong tâm không thoải mái muốn phát hỏa, tôi liền có thể ngay lập tức ý thức được, đó không phải là những cách nghĩ và cách làm mà tôi nên có, tôi không muốn nó, không suy nghĩ thuận theo nó, phải trừ bỏ nó. Trong tâm có Sư phụ đang chỉ dẫn, có Đại Pháp chỉ đạo, trên con đường tu luyện trợ Sư Chính Pháp cứ như thế mà bước qua.

Sư phụ nói:

“Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được, nên họ mới nói là khó” (Chuyển Pháp Luân)

Có thể thấy, điều khó nhất trong tu luyện chính là bỏ đi tâm chấp trước của con người. Tôi chỉ nghe theo lời của Sư phụ, nếu tu luyện đã là không hề khó, vậy chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, buông bỏ tâm chấp trước của con người là được, vậy thì tôi còn có gì phải băn khoăn đây? Kiếp này của tôi không phải là muốn tu thành sao? Sư phụ đã đem Đại Pháp truyền cho chúng ta rồi, tôi chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, chiểu theo Đại Pháp mà tu là được rồi. Trong quá khứ, con người tu luyện trong núi sâu rừng già không có Sư phụ dõi theo, cũng không có Đại Pháp chỉ đạo, toàn dựa vào bản thân mà ngộ, hơn nữa tu rất chậm. Hiện nay chúng ta thật may mắn biết bao, có Sư phụ đích thân chăm lo, bảo hộ, có Đại Pháp chỉ đạo, hơn nữa Sư phụ còn thay chúng ta chịu đựng nghiệp lực rất lớn, còn giúp chúng ta cân bằng các món nợ đã nợ trong đời đời kiếp kiếp cũng như tại các tầng không gian, hầu như không phải chịu chút khổ nào cũng khiến cho chúng ta đắc được Đại Pháp của vũ trụ vạn cổ khó gặp được này, vậy mà chúng ta còn tu không tốt chỉ có thể là bản thân quá ngu xuẩn, quá không trân quý cơ duyên rồi.

Tâm chấp trước là do hậu thiên hình thành, không phải là những thứ thuộc về bản tính con người, sở dĩ tâm chấp trước khó buông bỏ, là bởi vì con người coi chúng là bản thân mình, những cựu thế lực liền sẽ thừa cơ lợi dụng tâm chấp trước của con người để tạo ra những rắc rối giả tướng để can nhiễu phá hoại chính niệm của người tu luyện, dưới sự dẫn động của tâm chấp trước sẽ xuất hiện biểu hiện xa rời Pháp. Chỉ có học Pháp không ngừng, hễ phát hiện tâm chấp trước xuất hiện liền tóm chặt nó, trừ bỏ nó, không để cho nó khởi bất kỳ tác dụng nào, cựu thế lực sẽ không nằm được đằng chuôi, Sư phụ sẽ giúp đỡ chúng ta trừ bỏ gốc rễ của tâm chấp trước.

Tiêu nghiệp, con người đều có nghiệp lực, là bởi vì đời đời kiếp kiếp làm những việc không tốt tạo thành, do đó con người phải tiêu nghiệp trả nợ, con người sẽ có các chủng các dạng khổ nạn, do đó, con người chỉ có chịu khổ, chịu đựng khổ nạn mới có thể hoàn trả món nợ, tiêu giảm nghiệp lực, con người mới có thể có kiếp sau tốt đẹp. Là một người tu luyện cũng sẽ có các chủng các dạng ma nạn, cũng cần phải chịu khổ, sau khi chịu đựng các loại ma nạn rồi mới có thể tiêu giảm nghiệp lực, mới có thể chuyển hóa thành đức, mới có thể đề cao tâm tính, mới có thể tăng công. Thế nhưng cựu thế lực bởi vì mục đích tự tư, biến dị của bản thân chúng, lợi dụng “tiêu nghiệp” để gia tăng ma nạn cho đệ tử Đại Pháp, cách làm đó là không được Sư phụ thừa nhận, chúng ta cũng không thừa nhận. Chúng ta là do Sư phụ đang quản, chỉ có con đường tu luyện mà Sư phụ an bài mới là thứ duy nhất mà chúng ta kiên trì đi theo, bất kể sinh mệnh nào khác bao gồm cựu thế lực cũng không được phép tiếp tục can dự vào sự việc của chúng ta. Trong tu luyện, là nghiệp lực của tôi thì tôi sẽ thừa nhận, sẽ không né tránh, nhưng cựu thế lực cưỡng ép bức hại thì tôi nhất mực phủ định, đồng thời chính niệm giải thể nó. Vậy thì làm thế nào để xác định là tiêu nghiệp hay bức hại của cựu thế lực? Sư phụ khi trả lời các đệ tử đã nói:

“Hiện nay dù là tiêu nghiệp cũng vậy, nhân tố tà ác can nhiễu cũng vậy, đều là cựu thế lực làm, đều cùng một việc mà cách gọi khác nhau. Việc do cựu thế lực làm thì tôi đều phủ định, tôi đều không thừa nhận, càng không nên có việc là khiến đệ tử Đại Pháp gánh chịu những thống khổ ấy. (vỗ tay)” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013Pháp Luân Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XII)

Tôi ngộ ra rằng trong thời khắc Chính Pháp đi đến ngày hôm nay, đệ tử Đại Pháp đều đang trợ Sư Chính Pháp, cựu thế lực lợi dụng “tiêu nghiệp” để gia cường ma nạn cho đệ tử Đại Pháp chính là bức hại đối với đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải chính niệm giải thể âm mưu của cựu thế lực, chúng ta có Sư phụ đang quản, cựu thế lực cũng là đối tượng được chính lại trong Chính Pháp, không xứng đáng tham gia bất kể sự việc nào của đệ tử Đại Pháp. Do đó, cần chính niệm đối đãi với vấn đề tiêu nghiệp.

Thần là đối tượng mà con người khao khát hướng đến, mục đích cuối cùng của người tu luyện chính là công thành viên mãn đắc chính quả, tu thành Thần. Thế nhưng chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, nhân gian lại là không gian mê, do đó việc tu luyện của chúng ta lại không được phá hoại hoàn cảnh xã hội của người thường, cho dù tu thành Thần rồi cũng không thể hiển hiện ở thế gian con người, không được để cho con người nhìn thấy. Trong các bài giảng Pháp, Sư phụ cũng đã giảng về biểu hiện của thân thể này của chúng ta khi tu thành, Sư phụ giảng:

“Do vậy sau khi bản thể này chuyển hoá rồi, tuy rằng các tế bào của nó đã được vật chất cao năng lượng thay thế, nhưng trình tự sắp xếp của các phân tử không thay đổi, do đó nhìn thì không khác mấy so với thân thể người bình thường. Tuy nhiên có chỗ khác biệt [so với người thường], tức là, thân thể này có thể tiến nhập vào không gian khác” (Chuyển Pháp Luân)

Tức là nói, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm là có thể tu thành Thần. Tuy rằng người thường nhìn không ra, nhưng chúng ta có năng lực siêu thường. Sư phụ giảng:

“Những đệ tử Đại Pháp chúng ta trên thực tế đều có năng lực; gồm cả học viên Trung Quốc và nước khác, hơn nữa [gồm cả] một số học viên mới; trên thực tế [tất cả] đều có năng lực” (Pháp Luân Đại Pháp – Đạo Hàng – Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001)

Tức là nói, trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp là có thể tu xuất ra thần thông, có thần thông thì chẳng phải là biểu hiện của Thần sao? Thần thông chính là minh chứng con người tu thành Thần. Sư phụ giảng:

“Các việc vẫn là cần chư vị làm, trong tình huống gian khổ nhất gian nan nhất, ấy là chư vị trụ vững trước tà ác mà làm. Còn Sư phụ, kỳ thực Sư phụ cũng ở đó. Tà đảng cộng sản nói tôi trốn ở Mỹ quốc, [nhưng thật ra] tôi hàng ngày đều ở Trung Quốc! (Pháp Luân Đại Pháp Giảng Pháp tại các nơi XV – Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi tín tâm kiên định vào mỗi lời nói của Sư phụ, bởi vì tôi biết rằng Sư phụ chính là Thần! Đây là điều mà tôi nhận thức được trong khi đề cao và không ngừng học Pháp: Sư phụ chính là Thần! Hơn nữa là Sáng Thế Chủ vạn năng! Đối với việc này tôi tín tâm mười phần kiên định! Sư phụ giảng:

“Các sinh mệnh rất phức tạp. Thực ra ‘nhân thành Thần’ ấy tôi đã thực hiện qua thực tế rồi” (Giảng Pháp tại các nơi II – Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003)

Đến nay, Sư phụ đã đem Đại Pháp vũ trụ Chân Thiện Nhẫn khiến con người trở thành Thần – Pháp Luân Đại Pháp truyền cho chúng ta, tôi nhất định chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, cũng là cơ duyên mà tôi đã chờ đợi hàng ức vạn năm, làm sao tôi có thể không trân quý chứ!

Tôi đời này là đến để tu luyện, tôi cảm thấy may mắn vì kiếp này có thể theo Sư phụ chứng thực Pháp và trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, hết thảy những gì của tôi đều quy về Sư phụ quản, bất kể sinh mệnh nào bao gồm cả cựu thế lực cũng không thể tiếp tục can dự vào việc của tôi, điều tôi muốn làm chính là tuyệt đối chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, thân thể, tâm linh của tôi không ngừng được thuần tịnh, sinh mệnh được thành tựu, thần thể được tái tạo lại, đồng hóa với Đại Pháp của vũ trụ Chân Thiện Nhẫn, chứng thực sự việc vĩ đại con người tu thành Thần! Viên mãn theo Sư phụ quay về gia viên thiên quốc thực sự của mình.

Một chút thể hội ở giai đoạn hiện nay, xin đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/277420Ngày đăng: 04-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.